Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

telTEL (32) 34 62 700                 faxFAX (32) 34 62 729


Godziny urzędowania 
700 - 1500Lokalizacja Numer telefonu Opis
pokój nr 23a (32) 34 62 703 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
pokój nr 23b (32) 34 62 703 Zastępca Dyrektora
pokój nr 23 (32) 34 62 703 Sekretariat
pokój nr 1

(32) 34 62 722

(32) 34 62 733

Referat Funduszy Zewnętrznych (RFZ)
pokój nr 17 (32) 34 62 711 Samodzielne stanowisko ds. prawnych
Dział Ewidencji i Świadczeń
pokój nr 6 (32) 34 62 717 Kierownik Działu
pokój nr 4

(32) 34 62 738

(32) 34 62 718

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, transfery zasiłków
pokój nr 2 (32) 34 62 727 Informacja
pokój nr 5

(32) 34 62 726

(32) 34 62 728

Obsługa osób bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń, zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Referat Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa i Informacji Zawodowej
pokój nr 7 (32) 34 62 725 Kierownik Referatu
pokój nr 10

(32) 34 62 748

(32) 34 62 749

doradca klienta 
pokój nr 8

(32) 34 62 737

(32) 34 62 736

doradca klienta 
pokój nr 9

(32) 34 62 716

(32) 34 62 715

doradca klienta 
pokój nr 11 SIZ

(32) 34 62 719

SIZ
W Sali Informacji Zawodowej można skorzystać z INTERNETU, z przewodników po zawodach, krajowego standardu kwalifikacji zawodowych, ulotek i broszur o zawodach. Sala dysponuje również aktualną, lokalną prasą. W Sali Informacji Zawodowej osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą stworzyć na komputerze własne dokumenty aplikacyjne.
pokój nr 16

(32) 34 62 723

(32) 34 62 724

(32) 34 62 747

(32) 34 62 746

Doradca klienta instytucjonalnego
Referat Rozwoju Zasobów Ludzkich
pokój nr 24 (32) 34 62 714 Kierownik Referatu
pokój nr 22

(32) 34 62 721

(32) 34 62 720

Obsługa pracodawców, przyjmowanie wniosków, sporządzanie umów, kontrole (staże, prace interwencyjne, roboty publiczne)
pokój nr 21

(32) 34 62 712

(32) 34 62 713

Szkolenia - nabór na szkolenia grupowe 
i indywidualne
pokój nr 24 (32) 34 62 714 Obsługa osób bezrobotnych jak i pracodawców, informowanie o możliwościach otrzymania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
Dział Finansowo - Księgowy
pokój nr 20 (32) 34 62 755 Główna Księgowa
pokój nr 18

(32) 34 62 757

(32) 34 62 759

Dział Finansowo-Księgowy
pokój nr 19

(32) 34 62 756

(32) 34 62 753

Dział Finansowo-Księgowy
Dział Organizacyjno - Administracyjny
pokój nr 15 (32) 34 62 750 Kierownik Działu
pokój nr 14 (32) 34 62 752 Dział Organizacyjno - Administracyjny