Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Luty 2018
Liczba bezrobotnych: 998
Stopa bezrobocia (styczeń 2018):
- POLSKA 6,9%
- ŚLĄSKIE 5,3%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,2%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

telTEL (32) 34 62 700                 faxFAX (32) 34 62 729


Godziny urzędowania 
700 - 1500Lokalizacja Numer telefonu Opis
pokój nr 8 (32) 34 62 703 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
pokój nr 8 (32) 34 62 703 Zastępca Dyrektora
pokój nr 8 (32) 34 62 703 Sekretariat
niski parter

(32) 34 62 722

(32) 34 62 733

Referat Funduszy Zewnętrznych (RFZ)
pokój nr 26 (32) 34 62 711 Samodzielne stanowisko ds. prawnych
Dział Ewidencji i Świadczeń
pokój nr 1 (32) 34 62 717 Kierownik Działu
pokój nr 4

(32) 34 62 738

(32) 34 62 718

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, transfery zasiłków
parter (32) 34 62 727 Informacja
pokój nr 15

(32) 34 62 726

(32) 34 62 728

(32) 34 62 732

Obsługa osób bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń, zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Referat Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa i Informacji Zawodowej
pokój nr 9 (32) 34 62 725 Kierownik Referatu
pokój nr 14

(32) 34 62 748

(32) 34 62 749

doradca klienta A-J
pokój nr 11

(32) 34 62 737

(32) 34 62 736

doradca klienta R-Ż
pokój nr 13

(32) 34 62 716

(32) 34 62 715

doradca klienta K-P
pokój nr 18 SIZ

(32) 34 62 719

SIZ
W Sali Informacji Zawodowej można skorzystać z INTERNETU, z przewodników po zawodach, krajowego standardu kwalifikacji zawodowych, ulotek i broszur o zawodach. Sala dysponuje również aktualną, lokalną prasą. W Sali Informacji Zawodowej osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą stworzyć na komputerze własne dokumenty aplikacyjne.
pokój nr 5

(32) 34 62 723

(32) 34 62 724

Doradca klienta instytucjonalnego
pokój nr 7

(32) 34 62 747

(32) 34 62 746

Doradca klienta instytucjonalnego
Referat Rozwoju Zasobów Ludzkich
pokój nr 28 (32) 34 62 714 Kierownik Referatu
pokój nr 27

(32) 34 62 721

(32) 34 62 720

Obsługa pracodawców, przyjmowanie wniosków, sporządzanie umów, kontrole (staże, prace interwencyjne, roboty publiczne)
pokój nr 25

(32) 34 62 712

(32) 34 62 713

Szkolenia - nabór na szkolenia grupowe 
i indywidualne
pokój nr 28 (32) 34 62 714 Obsługa osób bezrobotnych jak i pracodawców, informowanie o możliwościach otrzymania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
Dział Finansowo - Księgowy
pokój nr 30 (32) 34 62 755 Główna Księgowa
pokój nr 20 (32) 34 62 758 Kasa
pokój nr 21

(32) 34 62 757

(32) 34 62 759

Dział Finansowo-Księgowy
pokój nr 29

(32) 34 62 756

(32) 34 62 753

Dział Finansowo-Księgowy
Dział Organizacyjno - Administracyjny
pokój nr 24 (32) 34 62 750 Kierownik Działu
pokój nr 22 (32) 34 62 752 Dział Organizacyjno - Administracyjny