Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Kwiecień 2017
Liczba bezrobotnych: 1094
Stopa bezrobocia (marzec) :
- POLSKA 8,1 %
- ŚLĄSKIE 6,5 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 9,4 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników