Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Lipiec 2017
Liczba bezrobotnych: 1020
Stopa bezrobocia (czerwiec) :
- POLSKA 7,1 %
- ŚLĄSKIE 5,7 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,4 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników