Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

 
Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach


ul. Plebiscytowa 3
41-600 Świętochłowice

kasw@praca.gov.pl

NIP: 627-24-19-905
REGON : 277-58-52-47

TEL.: (32) 34 - 62 - 700
FAX.: (32) 34 - 62 - 729

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna :
od 11:00 do 15:00
Na podstawie art 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

WYŚLIJ
Formularz Kontaktowy

Zapraszamy do skorzystania z formularza.
Mapka dojazdu

Interaktywna mapa pomoże dokładnie zlokalizować nasz Urząd.