Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (sierpień):
- POLSKA 5,8%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,1%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 864), stypendia otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

W tym celu należy zwrócić się do właściwego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty (dodatkowa informacja oraz wzór wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego znajduje się w zakładce dokumenty).

UWAGA! Prawo ubiegania się o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych nie dotyczy uczestników projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.