Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

arrowPożyczka na podjęcie działalności gospodarczej (Instrument realizowany przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego)

 1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej udzielana jest na wniosek:
  • bezrobotnego,
  • poszukującego pracy absolwenta szkoły i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • studenta ostatniego roku studiów .
 2. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielana  w wysokości określonej w umowie nie wyższej  jednak niż 20- krotność przeciętnego wynagrodzenia.
 3. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może stanowić do 100% kosztów jej podjęcia.
 4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest prowadzić działalność gospodarczą przez  okres co najmniej 12 miesięcy.
 5. Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż  7 lat,  z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 6. Oprocentowanie  pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
 7. Spłata pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego.

Dotyczy: uruchomienia programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"


Dodatkowe informacje można uzyskać u swojego Doradcy Klienta - tel. 32 3462 715, 716, 736, 737, 748, 749