Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Pośrednictwo pracy w tut. Urzędzie realizowane jest w tzw. modelu dwutorowym tzn. pośrednicy pracy są wyspecjalizowani w obsłudze określonych klientów. Pośrednicy pracy zatrudnieni w referacie pośrednictwa pracy są specjalistami w zakresie obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy (pracobiorców) oraz w obsłudze przedsiębiorców (pracodawców). Ścisła współpraca referatów jak również indywidualne podejście do klienta (które umożliwia model dwutorowy) pozwala na kompleksową i profesjonalną obsługę klienta.

Pośrednik pracy w referacie pośrednictwa pracy przyjmuje osoby bezrobotne i poszukujące pracy na rozmowę podczas, której rozeznaje kwalifikacje i predyspozycje osób zgłaszających się celem przedstawienia ofert pracy oraz skierowaniem bezrobotnych i poszukujących pracy na rozmowę kwalifikacyjną do pracodawcy. Pośrednik pracy wyznacza termin stawienia się w Powiatowym Urzędzie Pracy celem dostarczenia informacji zwrotnej.

W przypadku braku oferty pracy pośrednik pracy oferuje inną pomoc np. kieruje bezrobotnego do doradcy zawodowego, Klubu Pracy albo do działu szkoleń w celu przekwalifikowania bądź podniesienia kwalifikacji. Pośrednik pracy, przyjmując na rozmowę klienta udziela wyjaśnień, rad, odpowiada na pytania. Stale współpracuje z pośrednikiem pracy wyspecjalizowanym w obsłudze pracodawców (celem realizacji ofert pracy), z doradcą klienta, specjalistą ds. rozwoju zawodowego, z pracownikami Działu Ewidencji i Świadczeń.

Pośrednicy pracy odpowiedzialni za obsługę pracodawców zajmują się pozyskiwaniem informacji o wolnych miejscach pracy, wykorzystując w tym celu rozmowy telefoniczne lub bezpośrednie wizyty u pracodawców. Udzielają informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia, negocjują warunki pracy dla przyszłych pracowników oraz udzielają pomocy pracodawcom w ustaleniu tych warunków. W trakcie kontaktów z pracodawcami promują usługi pośrednictwa pracy, rejestrują w bazie komputerowej dane o wolnych miejscach.

Pośrednicy pracy wykorzystują w realizacji zadań dostępną im wiedzę z zakresu zawodoznawstwa, psychologii pracy, organizacji i zarządzania oraz analizy rynku pracy. Zbierają informacje o lokalnym rynku pracy  oraz uważnie śledzą zmiany dotyczące zawodów i wymagań pracodawców pod adresem pracobiorców. Pośrednicy pracy na życzenie pracodawcy zamieszczają oferty pracy na stronie internetowej PUP oraz w lokalnych mediach (prasa, telewizja kablowa).


Dodatkowe informacje można uzyskać u swojego Doradcy Klienta - tel. 32 3462 715, 716, 736, 737, 748, 749