Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Porada grupowa prowadzona jest w formie zajęć warsztatowych przez dwóch doradców zawodowych. Celem zajęć jest rozwiązanie problemu zawodowego danej grupy osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. W trakcie warsztatów uczestnicy mają możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych, dokonania samooceny oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej. Porada ta poprzedzona jest poradą indywidualną. 


Zapisu na Porady grupowe można dokonać kontaktując się z:

  • Dodatkowe informacje można uzyskać u swojego Doradcy Klienta - tel. 32 3462 715, 716, 736, 737, 748, 749

 

cal HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH I kw. 2018 r.

Lp. Temat Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Mowa ciała w praktyce 25.01.2018 r. 25.01.2018 r.
2 Rozmowa kwalifikacyjna 23.02.2018 r. 23.02.2018 r.
3 Mowa ciała w praktyce 27.03.2018 r. 27.03.2018 r.
4 Sposoby poszukiwania pracy 29.03.2018 r. 29.03.2018 r.

cal HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH II kw. 2018 r.

Lp. Temat Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Rozmowa kwalifikacyjna 25.04.2018 r. 25.04.2018 r.
2 Sposoby poszukiwania pracy 29.05.2018 r. 29.05.2018 r.
3 Rozmowa kwalifikacyjna 20.06.2018 r. 20.06.2018 r.

cal HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH III kw. 2018 r.

Lp. Temat Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Sposoby poszukiwania pracy 12.07.2018 r. 12.07.2018 r.
2 Rozmowa kwalifikacyjna 29.08.2018 r. 29.08.2018 r.
3 Sposoby poszukiwania pracy 19.09.2018 r. 19.09.2018 r.

cal HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH IV kw. 2018 r.

Lp. Temat Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Rozmowa kwalifikacyjna 24.10.2018 r. 24.10.2018 r.
2 Rozmowa kwalifikacyjna 21.11.2018 r. 21.11.2018 r.
3 Sposoby poszukiwania pracy 13.12.2018 r. 13.12.2018 r.