Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Sierpień 2017
Liczba bezrobotnych: 1054
Stopa bezrobocia (lipiec) :
- POLSKA 7,1 %
- ŚLĄSKIE 5,6 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,4 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Porada grupowa prowadzona jest w formie zajęć warsztatowych przez dwóch doradców zawodowych. Celem zajęć jest rozwiązanie problemu zawodowego danej grupy osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. W trakcie warsztatów uczestnicy mają możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych, dokonania samooceny oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej. Porada ta poprzedzona jest poradą indywidualną. 


Zapisu na Porady grupowe można dokonać kontaktując się z:

  • Dodatkowe informacje można uzyskać u swojego Doradcy Klienta - tel. 32 3462 715, 716, 736, 737, 748, 749

   
cal HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH I kw. 2017 r.

Lp. Temat Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej 31.01.2017 r. 31.01.2017 r.
2 Jak powrócić na rynek pracy? - sposoby poszukiwania pracy 27.02.2017 r. 27.02.2017 r.
3 Autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej 31.03.2017 r. 31.03.2017 r.
 

 

 

 

 

cal HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH II kw. 2017 r.

Lp. Temat Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Jak powrócić na rynek pracy? - sposoby poszukiwania pracy 04.04.2017 r. 04.04.2017 r.
2 Autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej 25.04.2017 r. 25.04.2017 r.
3 Autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej 25.05.2017 r. 25.05.2017 r.
4 Jak powrócić na rynek pracy? - sposoby poszukiwania pracy 30.05.2017 r. 30.05.2017 r.
5 Jak powrócić na rynek pracy? - sposoby poszukiwania pracy 30.06.2017 r. 30.06.2017 r.