Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Luty 2018
Liczba bezrobotnych: 998
Stopa bezrobocia (styczeń 2018):
- POLSKA 6,9%
- ŚLĄSKIE 5,3%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,2%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Porada grupowa prowadzona jest w formie zajęć warsztatowych przez dwóch doradców zawodowych. Celem zajęć jest rozwiązanie problemu zawodowego danej grupy osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. W trakcie warsztatów uczestnicy mają możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych, dokonania samooceny oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej. Porada ta poprzedzona jest poradą indywidualną. 


Zapisu na Porady grupowe można dokonać kontaktując się z:

  • Dodatkowe informacje można uzyskać u swojego Doradcy Klienta - tel. 32 3462 715, 716, 736, 737, 748, 749

   
cal HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH IV kw. 2017 r.

Lp. Temat Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Zasady zachowywania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej 26.10.2017 r. 26.10.2017 r.
2 Metody i techniki poszukiwania pracy 17.11.2017 r. 17.11.2017 r.
3 Zasady zachowywania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej 21.11.2017 r. 21.11.2017 r.
4 Zasady zachowywania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej 19.12.2017 r. 19.12.2017 r.
 

 

 

 

 

 

 

cal HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH I kw. 2018 r.

Lp. Temat Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Mowa ciała w praktyce 25.01.2018 r. 25.01.2018 r.
2 Rozmowa kwalifikacyjna 23.02.2018 r. 23.02.2018 r.
3 Mowa ciała w praktyce 27.03.2018 r. 27.03.2018 r.
4 Sposoby poszukiwania pracy 29.03.2018 r. 29.03.2018 r.