Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

logoklub     ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W KLUBIE PRACY !

W  Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach realizowane są szkolenia w ramach Klubu Pracy. Zajęcia w ramach Klubu Pracy przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które  albo nie posiadają  żadnego doświadczenia  w poszukiwaniu pracy albo są zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań. Aktywne uczestnictwo w zajęciach pomaga Klubowiczom zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji. 

Celem zajęć Klubu Pracy jest zdobycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. Ważnym elementem funkcjonowania Klubu jest udzielanie psychicznego wsparcia poprzez kształtowanie pozytywnego myślenia oraz budowanie motywacji i poczucia własnej wartości Klubowiczów. Poszczególne zajęcia (sesje) przeprowadzone w odpowiednich warunkach i z użyciem niezbędnych narzędzi pomagają uczestnikom:
 • poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i relacje tam panujące;
 • dokonać analizy lokalnego rynku pracy;
 • określić swoją sylwetkę zawodową oraz dokonać bilansu swoich słabych i mocnych stron;
 • określić swoje umiejętności, kompetencje niezbędne w znalezieniu i utrzymaniu pracy;
 • podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej;
 • nabyć wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy oraz przekonać się o potrzebie ich stosowania oraz ich skuteczności;
 • przygotować życiorys i list motywacyjny tj. dokumenty aplikacyjne konieczne
  w procesie poszukiwania pracy;
 • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;
Zajęcia w ramach Klubu Pracy prowadzone są w grupach liczących od 8 do 16 osób. Szkolenie w Klubie Pracy trwa trzy tygodnie, przez pierwsze dwa tygodnie odbywają się sesje szkoleniowe, których łączny czas wnosi 40 godzin zegarowych. Sesje szkoleniowe realizowane są w ciągu 10 kolejnych dni roboczych. 

W tym czasie uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i rozwijają praktyczne umiejętności poszukiwania pracy. Trzeci tydzień zajęć przeznaczony jest na aktywne poszukiwanie pracy przez uczestników i wypróbowanie przez nich w praktyce nowych zachowań, metod i technik poznanych podczas szkolenia. 

Każda nowa edycja Klubu Pracy poprzedzona jest informacją o dacie rozpoczęcia zajęć wywieszaną na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Klubu Pracy powinny zgłaszać się do Doradców Klienta.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


arrowKLUB PRACY - ZAPISY
 • Dodatkowe informacje można uzyskać u swojego Doradcy Klienta - tel. 32 3462 715, 716, 736, 737, 748, 749

arrowHarmonogram Klubu Pracy

 • 7 – 25 MARCA 2016 R.