Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Grudzień 2017
Liczba bezrobotnych: 986
Stopa bezrobocia (listopad):
- POLSKA 6,5%
- ŚLĄSKIE 5,1 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,7 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy zbiór wniosków i formularzy, niezbędnych przy załatwianiu spraw w naszym Urzędzie. Każdy formularz można sobie pobrać, zapisać na swoim komputerze lokalnym, wypełnić i wydrukować.

Zatrudnienie cudzoziemców

2.Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla agencji zatrudnienia tymczasowego
2.Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla agencji zatrudnienia tymczasowego
3.Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3.Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5.Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy
5.Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy
11.Wniosek o wydanie przedłużenia na pracę sezonowa
11.Wniosek o wydanie przedłużenia na pracę sezonowa
15. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3,7
15. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3,7
16. Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego
16. Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego
17. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
17. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
18. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art.88z ust. 5, pkt. 1,6
18. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art.88z ust. 5, pkt. 1,6
Informacja starosty - potrzeby kadrowe - WNIOSEK
Nr konta dot. wpłat cudzoziemców
Zgłoszenie pracodawcy o podjęciu pracy przez cudzoziemca
Zgłoszenie pracodawcy o podjęciu pracy przez cudzoziemca