Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

arrowRefundacja Składek na ubezpieczenie społeczne dla osób do 30 roku życia

Starosta może refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy skierowanej osoby bezrobotnej do 30 roku życia, która podjęła zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

 

Refundacja powyższych kosztów przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie nie przewyższającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Po zakończeniu okresu refundacji pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy.
 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 27 nr tel. (32) 34 - 62 - 721