Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Marzec 2017
Liczba bezrobotnych: 1159
Stopa bezrobocia :
- POLSKA 8,1 %
- ŚLĄSKIE 6,5 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 9,4 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

arrowDofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia

Starosta może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego , który ukończył 50 rok życia .

Dofinansowanie przysługuje w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy i przysługuje przez okres:

- 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat;

- 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Po upływie okresu dofinansowania  wynagrodzenia pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudnienia  przez okres 6 miesięcy w przypadku  osób poniżej 60 roku życia oraz 12 miesięcy  w przypadku osób powyżej 60 roku życia.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 27 -  nr tel. (32) 34 - 62 - 721