Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

arrowDofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia

Starosta może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego , który ukończył 50 rok życia .

Dofinansowanie przysługuje w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy i przysługuje przez okres:

- 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat;

- 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Po upływie okresu dofinansowania  wynagrodzenia pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudnienia  przez okres 6 miesięcy w przypadku  osób poniżej 60 roku życia oraz 12 miesięcy  w przypadku osób powyżej 60 roku życia.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 27 -  nr tel. (32) 34 - 62 - 721