Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Sierpień 2017
Liczba bezrobotnych: 1054
Stopa bezrobocia (lipiec) :
- POLSKA 7,1 %
- ŚLĄSKIE 5,6 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,4 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

arrowBon stażowy

 

Pracodawca, który przyjął na staż osobę do 30 roku życia w ramach bonu stażowego (okres odbywania stażu wynosi 6 miesięcy) jest zobowiązany do zatrudnienia po zakończeniu stażu bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy w formie umowy 
o pracę.

 

Po udokumentowaniu zatrudnienia przez okres wskazany powyżej starosta wypłaca pracodawcy premię w wysokości 1513,50 zł.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.


 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 27 -  nr tel. (32) 34 - 62 - 721