Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Maj 2018
Liczba bezrobotnych: 890
Stopa bezrobocia (kwiecień 2018):
- POLSKA 6,3%
- ŚLĄSKIE 4,9%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,4%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
XV Śniadanie Młodych Przedsiębiorców

Forum Młodych Przedsiębiorców RIG w Katowicach serdecznie zaprasza na kolejne Śniadanie Młodych Przedsiębiorców. Ideą śniadań jest networking oraz okazja do nawiązania współpracy biznesowej między Młodymi Przedsiębiorcami. Zapraszamy również bardziej doświadczonych przedsiębiorców w celu podzielenia się doświadczeniem i poszukania inspiracji do rozwoju własnych firm. Współorganizatorem wydarzenia jest Miasto Katowice.

smp prelegent mini

|
„Moja firma – moja niezależność II” - informacje o projekcie

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest realizatorem projektu pn. „Moja firma – moja niezależność II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które nie potrafią znaleźć zatrudnienia bądź nie biorą pod uwagę pracy na etacie, a które dysponując potencjałem przedsiębiorczym, tj. mając pomysł i kompetencje, chcą założyć własną firmę i pracować na własny rachunek. 

gapr mojafirma mini

|
Nabór do projektu „Wyspecjalizowani na starcie”

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór do projektu „Wyspecjalizowani na starcie” w ramach ścieżki zatrudnienia dla 9 osób w tym 5 kobiet (nabór do ścieżki dotacyjnej został zamknięty). Projekt skierowany jest do 20 osób (w tym minimum 11 kobiet) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria: młodzieży NEET tj.: w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin), nie pracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcące się (tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

 WNS mini

|
SKORZYSTAJ ZE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO !
Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, potrafisz wykazać celowość szkolenia i spełniasz jeden z poniższych warunków: nie posiadasz kwalifikacji zawodowych; konieczna jest zmiana lub uzupełnienie kwalifikacji; utraciłeś zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie - MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO. Skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną następuje po złożeniu przez tę osobę wniosku wraz z uzasadnieniem celowości szkolenia. Dodatkowe informacje - 32 3462 712, 713, pok. 25.

 szkolenia 2017 mini

|
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu informuje, że posiada środki na realizację zadania wynikającego z art. 150f i 150g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065). Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru wniosków udzielane są w PUP Bytom, ul. Łagiewnicka 15, pokój 38, tel. 32 281 70 19, 281 33 07 wew. 251, 252.

pup bytom

|
„50 lat doświadczenia” - informacje o projekcie

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie pt. „50 lat doświadczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 50 roku życia, którzy zamieszkują województwo śląskie i chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

 inwestor

|
INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach będzie nieczynny. Jednocześnie zawiadamiamy, że dnia 10 czerwca 2017 r. (sobota) PUP w Świętochłowicach będzie czynny w godz. 7:00 – 15:00.

 info green

|
ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH !

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że aktualnie dysponuje środkami finansowymi dla PRACODAWCÓW na REFUNDACJE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO. Maksymalna kwota środków wyposażenia stanowiska pracy wynosi  23 000,00 zł. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 3462 714, 712, 713 lub na stronie internetowej PUP Świętochłowice.
Dodatkowe informacje, Wniosek

 refundacje ulotka mini