Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Luty 2018
Liczba bezrobotnych: 998
Stopa bezrobocia (styczeń 2018):
- POLSKA 6,9%
- ŚLĄSKIE 5,3%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,2%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
"Jadę na staż" - zaproszenie do udziału w projekcie
Fundacja Imago, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Powiatowy Urząd w Chorzowie, Ronal GmbH oraz Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH zapraszają do udziału w projekcie pn: "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 jade na staz mini

|
Chcesz założyć firmę? Skorzystaj z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej !

Masz pomysł na uruchomienie działalności gospodarczej na własny rachunek? Skorzystaj z dotacji w ramach unijnego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (III)”. Wnioski o jednorazowe dofinansowanie mogą składać bezrobotni zarejestrowani w PUP Świętochłowice. Kwota o jaką można się ubiegać, wynosi 600 % przeciętnego wynagrodzenia ! Warto zaznaczyć, że przyznane środki nie podlegają zwrotowi. Jedynymi warunkami są: funkcjonowanie firmy przez rok od jej rozpoczęcia oraz nieskładanie w tym czasie wniosku o zawieszenie działalności. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 3462 714, 712, 713. ZAPRASZAMY !

 plakat dotacje 2017 mini

|
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W TARGACH PRACY i EDUKACJI !!

Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach składają serdeczne podziękowania wszystkim Wystawcom i Odwiedzającym tegoroczne Targi Pracy i Edukacji. W przedsięwzięciu wzięło udział 96 wystawców. Zorganizowane po raz kolejny Targi Pracy i Edukacji były dla Pracodawców okazją do zaprezentowania swojej Firmy, aktualnych ofert pracy oraz znalezienia odpowiednich pracowników, przede wszystkim dzięki bezpośredniemu kontaktowi z osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia.

 targi2017 logo

|
Nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”

Fundusz Górnośląski S.A. niebawem rozpocznie nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.3. Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowych - szkolenia i doradztwo. Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne). Fundusz Górnośląski S.A. będzie udzielać dotacji na usługi rozwojowe jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim.

 fundusz gornoslaski

ulotka

|
Informacja o naborze - Śląskie Laboratoria Analityczne

Śląskie Laboratoria Analityczne, jeden z największych prywatnych dostawców usług laboratoryjnych na terenie kraju poszukuje pracowników na stanowisko: Osoby do pobierania krwi w następujących punktach pobrań: Katowice, Świętochłowice, Orzesze, Mikołów, Chrzanów, Ruda Śląska, Pszczyna, Kędzierzyn-Koźle, Opole, Nysa. Do zadań zatrudnionych osób będzie należało: pobieranie krwi od Pacjentów, rejestracja Pacjentów, dbałość o profesjonalną obsługę Klientów w nowoczesnym punkcie pobrań. Od kandydatów oczekuje się: wykształcenia uprawniającego do wykonywania takiej pracy, doświadczenia na podobnym stanowisku, dyspozycyjności, punktualności, komunikatywności i pozytywnego nastawienia.

 sla

|
Rowerowa Noc Muzeów

Muzeum Powstań Śląskich zaprasza do udziału w Rowerowej Nocy Muzeów 20 maja 2017. Harmonogram wydarzenia: 14.00 Prolog Rowerowej Nocy Muzeów – Wyścig MTB, 19.00, 21.30, 23.00 Wycieczka rowerowa – zwiedzanie miejsc na co dzień niedostępnych: Wieża kościelna w Lipinach, Sala sesyjna UM w Świętochłowicach (witraże Stanisława Ligonia), Schron w Piaśnikach, Kaplica szpitalna w Piaśnikach, 75 pułk Piechoty w Chorzowie (wystawa Uzbrojenie Powstańców Styczniowych), 19.00, 20.00, 21.00 – Opowieść o rowerach, 22.00 I Festiwal Filmów o Rowerach

 rowerowa noc muzeow mini

|
„Śląski system PSF wsparciem rozwoju MŚP" - informacja o projekcie

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach uzyskała rekomendacje na realizację projektu: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MŚP”, w ramach którego będzie dystrybuować środki finansowe -dofinansowanie na realizację usług doradczych, szkoleniowych dla mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego zgodnych z ich potrzebami w okresie IV.2017-XII.2022 r. Sektor MMŚP będzie mógł korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje operator z usług szkoleniowych, doradczych, specjalistycznych kursów, egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstw. Projekt: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. 

 slaski system mini

|
"W drodze po sukces" zaproszenie do udziału w projekcie

Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o. zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie W DRODZE PO SUKCES! Projekt przewiduje przeszkolenie 120 osób zamieszkujących na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w wieku powyżej 29 lat (ukończone 30 lat), które należą do grupy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie, co najwyżej ponadgimnazjalne), osoby w wieku 50+.

 diagno test