Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Kwalifikacje, które dają pracę – kursy i kształcenie w formach szkolnych”
TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Kwalifikacje, które dają pracę – kursy i kształcenie w formach szkolnych”. Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub poziomu wykształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy u 735 dorosłych pracujących, uczących się lub zamieszkałych na obszarze województwa śląskiego.

 kwalifikacje teb

|
"Jadę na staż" - zaproszenie do udziału w projekcie
Projekt skierowany jest do osób niepracujących, nieuczących się w trybie stacjonarnym, nieszkolących się, w wieku 18-35 lat, mieszkających w woj. śląskim (subregion zachodni i centralny województwa). Uczestnicy projektu otrzymają zintegrowane wsparcie mające na celu przygotowanie do wyjazdu na 2-miesięczny staż do Niemiec. W ramach przygotowao będą mogli wziąd udział między innymi w kursie języka niemieckiego, warsztatach integracyjnych i wizycie studyjnej. Podczas pobytu w Niemczech otrzymają bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz kieszonkowe. Po powrocie istnieje dodatkowo możliwośd ukooczenia kursów dokształcających lub skorzystania z pośrednictwa pracy. Grupą uczestników opiekuje się mentor, który towarzyszy im m.in. podczas pobytu za granicą. Udział w projekcie jest bezpłatny. Do skorzystania ze wsparcia zachęcamy szczególnie kobiety, które są zainteresowane pracą w branży technicznej. Szczegółowe informacje: Fundacja Imago w Rybniku, ul. Floriańska 1, pok. 32 (budynek Ośrodka Bushido), tel. 504 565 301.

 jade na staz mini

|
Dzień godności osób niepełnosprawnych

8 września b. r. o godz. 10.00 po raz kolejny odbędą się obchody Dnia Godności Niepełnosprawnych w Młodzieżowym Domu Kultury (ul. Harcerska 1, Świętochłowice). Honorowy patronat nad tym wydarzenie. W obchodach wezmą udział osoby niepełnosprawne, opiekunowie oraz organizacje i stowarzyszenia działające na ich rzecz. W programie imprezy przewidziano: spartakiadę sportową, występ zespołu "Szwarne karlusy" oraz poczęstunek. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ! 

 plakat dgos 2017 mini

|
"Pierwszy biznes - Wsparcie w Starcie"
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego po raz kolejny uruchomiły preferencyjny program pożyczkowy Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie, którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym w stworzeniu własnej firmy. Pożyczki udzielane są przez Towarzystwo Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA). Na stronie www.tise.pl znajduje się pełny opis projektu wraz z wnioskiem pożyczkowym i kompletem załączników.

 start2

|
Przegląd Filmowy Świętochłowickie Kadry
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach zaprasza na Przegląd Filmowy Świętochłowickie Kadry w dniach od 3 do 16 września 2017 r.

przeglad filmowy mini

|
Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego
Od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego zaczną obowiązywać nowe przepisy antysmogowe. Od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc. Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5. 

antysmog mini

|
Wolontariat europejski (EVS)
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego prowadzi obecnie rekrutację na projekty wolontariatu europejskiego EVS w kilku krajach Europy: Walia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Gruzja, Albania, Hiszpania, Rumunia.

frsp logo

|
Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. wraz z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno zapraszają do udziału w projekcie „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych 134 przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego poprzez poprawę kompetencji i/lub kwalifikacji 707 pracowników tych przedsiębiorstw zgodnie z ich potrzebami.

dofinansowanie