Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach informuje, że od dnia 18 września 2017 r. mieszkańcy Świętochłowic, którzy ukończyli 60 rok życia będą mogli bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie w Poradni POZ Szpitala Powiatowego przy ulicy Chorzowskiej 36. Darmowe szczepienia realizowane są dzięki środkom budżetu gminy Świętochłowice oraz Narodowego Funduszu Zdrowia (Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach). Szczepienia będą realizowane do 29 listopada 2017 r. a dodatkowe informacje można uzyskać w Poradni POZ w godzinach 8.00-18.00 lub pod numerem telefonu 32 621 95 04.

 zoz szczepienia

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 29 września do 3 października 2017 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 29.09.2017 r. o godzinie 7:00 i kończy 03.10.2017 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

 KFS nabor wrzesien 2017

|
Chcesz założyć firmę ? Skorzystaj z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej !
Masz pomysł na uruchomienie działalności gospodarczej na własny rachunek ? Skorzystaj z dotacji w ramach unijnego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (III)”. Wnioski o jednorazowe dofinansowanie mogą składać bezrobotni zarejestrowani w PUP Świętochłowice. Kwota o jaką można się ubiegać, wynosi 600 % przeciętnego wynagrodzenia ! Warto zaznaczyć, że przyznane środki nie podlegają zwrotowi. Jedynymi warunkami są: funkcjonowanie firmy przez rok od jej rozpoczęcia oraz nieskładanie w tym czasie wniosku o zawieszenie działalności. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 3462 714, 712, 713. ZAPRASZAMY !

dotacja popup mini 

|
Projekt Szlifowanie diamentów – Młodzież NEET z województwa Śląskiego brylantami rynku pracy – II edycja
Keystone Consulting Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie osoby młode, pozostające bez pracy, osoby z obszaru województwa śląskiego, w przedziale wiekowym od 18-29 lat zaliczające się do kategorii NEET (tzn. osoby bezrobotne – niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy lub osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się/nie szkoliły w okresie 4 ostatnich tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), należące w szczególności do jednej lub więcej z poniższych grup: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby pozostające bez pracy przez okres ponad 6 miesięcy. Więcej informacji można znaleźć tutaj

 szlifowanie diamentow

|
"Śląski Program Aktywizacji 30+"

Celem projektu "Śląski Program Aktywizacji 30+" jest aktywizacja zawodowa 130 osób o niskich kwalifikacjach, powyżej 30 r. ż., zamieszkujących województwo śląskie, osób chcących podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje poprzez szkolenie zawodowe w kierunku indywidualnie zdiagnozowanym z pomocą doradcy zawodowego i coacha pracy. W celu zdobycia doświadczenia oferuje się 3 miesięczne staże. Realizatorem projektu  jest  EMAT HRC.

emat 30plus mini

|
Targi Pracy z Agencją Zatrudnienia Randstad w Bytomiu

Agencja Zatrudnienia Randstad Sp. z o.o. w Bytomiu zaprasza do udziału w Targach Pracy, które odbędą się dnia 19 września 2017 r. o godzinie 12.00 na ulicy Strzelców Bytomskich 1 w Bytomiu. Na targach przedstawiciele agencji przedstawią aktualne oferty pracy oraz doradzą jak odnaleźć się na obecnym rynku pracy.

randstad targi mini

|
„Startuj z SPNT III” - przedłużenie naboru do projektu

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, informuje, że nabór do projektu ‘’Startuj z SPNT III’’ został przedłużony do dnia 15.09.2017 r. Celem projektu jest aktywizacja i uzyskanie do końca kwietnia 2019 roku samozatrudnienia przez 40 zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa śląskiego (w tym przez minimum 22 kobiety) i utrzymanie przez nich działalności przez okres minimum 12 miesięcy.

startuj mini

|
Potwierdzone kwalifikacje zawodowe –Twoją szansą na lepsze jutro”
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu zaprasza do projektu "Potwierdzone kwalifikacje zawodowe–Twoją szansą na lepsze jutro”. W chwili becnej trwa rekrutacja dla osób, które chcą uzyskać tytuł MISTRZA w zawodach: cukiernik, fryzjer, kucharz, krawiec, elektryk, i innych. Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zgłaszających się z własnej inicjatywy, wyrażających chęć kształcenia i dalszego rozwoju zawodowego, zamieszkujących w województwie śląskim, bezrobotnych oraz pracujących nie posiadających własnej działalności gospodarczej.

plakat mistrz druk mini