Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
"Pierwszy krok na ścieżce kariery" - informacje o projekcie

Głównym celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 84 (u 51 Kobiet/33 Mężczyzn) osób młodych zamieszkujących na terenie woj. śląskiego (w roz. KC), w tym osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lata, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, niezarejestrowane w urzędach pracy, nie pracujące, nie uczące, nie kształcące się. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz podstronie internetowej: http://projektyokcjo.pl/pierwszy-krok-na-sciezce-kariery/ 

 pierwszy krok mini

|
III Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach zaprasza na dyżur doradcy zawodowego w dniu 6 października 2018 r. w godz. 9:00-12:00 (pokój 11). W szczególności zapraszamy uczniów i rodziców i nauczycieli. Cel: przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i ścieżki kształcenia, kształtowanie aktywnej postawy wobec własnego rozwoju zawodowego, promocja szkolnictwa zawodowego, prezentacja oferty szkół i współpracujących z nimi pracodawców, prezentacja oferty Młodzieżowego Centrum Kariery, Młodzieżowego Biura Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wstęp wolny.

 regionalne forum mini


dyżury ulotka

|
WORK@PL - Targi Pracy on-line

Wojewódzkie Urzędy Pracy w Katowicach, Warszawie oraz Gdańsku organizują wydarzenie on-line w ramach sieci EURES pod nazwą WORK@PL, które odbędzie się 10 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 na platformie internetowej udostępnionej przez Komisję Europejską

 workpl mini

|
Uroczyste otwarcie siedziby Powiatowego Urzędu Pracy

W dniu 11 września 2018 r. uroczyście otwarto siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach. W latach 2016-2018 budynek przeszedł kompleksowy remont. Teraz jego funkcjonalność i dostępność spełnia oczekiwania klientów a także podnosi komfort pracy. Oprócz pomieszczeń administracyjno-biurowych znajduje się  w nim multimedialna sala Klubu Pracy oraz Sala Informacji Zawodowej. W budynku mieści się też główna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Zarząd Dróg i Spraw Komunalnych.

 pup nowy

|
Fajne Granty 2018

W ramach „Fajnych Grantów 2018” wsparcie mogą uzyskać inicjatywy i osoby działające na rzecz wykorzystania nowych technologii w edukacji. „Fajne Granty 2018” oferują sprzęt, który pozwoli zrealizować projekt z zakresu edukacyjnego wykorzystania projektowania i druku 3D. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej.

 ludzik01 200x289

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 27 sierpnia 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 27.08.2018 r. o godzinie 7:00 i kończy 28.08.2018 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

 KFS

|
Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców.

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 
https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA 
https://www.youtube.com/watch?v=rjCOKMHjiao 
https://www.youtube.com/watch?v=Z5Az2KAmlmU 
https://www.youtube.com/watch?v=qaXh1cOnm9w 

Zapraszamy Pracodawców do zapoznania się z nimi.

 mezczyzna umowa

|
Projekt „Praca? Lubię to!”

Uczestnikom projektu oferuje się szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje i staż zawodowy. Projekt jest bezpłatny i kieruje konkretną pomoc w kierunku osób bezrobotnych i nie aktywnych zawodowo zamieszkujących w woj. śląskim (9 osób). Kryteria dla uczestników projektu: osoby bezrobotne – niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym długotrwale bezrobotne (przynajmniej 2 osoby), osoby bierne zawodowo w tym osoby niepełnosprawne (przynajmniej 2 osoby), w wieku 18-29 lat, zamieszkujące w woj.  śląskim.

 wcwr