Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Sierpień 2017
Liczba bezrobotnych: 1054
Stopa bezrobocia (lipiec) :
- POLSKA 7,1 %
- ŚLĄSKIE 5,6 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,4 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
"Jadę na staż" - zaproszenie do udziału w projekcie
Fundacja Imago, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Powiatowy Urząd w Chorzowie, Ronal GmbH oraz Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH zapraszają do udziału w projekcie pn: "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 jade na staz mini

|
Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych. Pilnie poszukiwani są ochotnicy na turnus MAJ 2017 r. 

wku 2017 mini

|
Informacje o projekcie „Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki”
Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób o niskich kwalifikacjach, a w szczególności kobiet, osób po 50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. – 28 lutego 2018 r. Projekt jest realizowany pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

zainwestuj w siebie mini

|
"Nowa szansa-nowa praca" zaproszenie do udziału w projekcie
Trwa rekrutacja osób do projektu pt: "Nowa szansa-nowa praca", spełniających wymagania: w wieku 18-64 lat, zamieszkujących województwo śląskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, należących do wymienionych grup: bezrobotnych, którzy utracili pracę do 6 miesięcy zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, osób, które skorzystały z programu dobrowolnych odejść.

 diagno test

|
"Solidny Pracodawca Roku" - ogólnopolski konkurs

Solidny Pracodawca Roku to nagroda stanowiąca potwierdzenie klarowności oraz rzetelności działania firm, co niesie za sobą łatwiejsze nawiązywanie współpracy biznesowej oraz przewagę nad konkurencją w różnego rodzaju przetargach oraz konkursach. Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie podmiotów gospodarczych, które prowadzą wzorcową politykę personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i świadczonych usług. Pracodawcy zainteresowani otrzymaniem rekomendacji w konkursie mogą dokonać zgłoszenia drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 solidny pracodawca 2016


o programie

|
Zapraszamy do udziału w programie specjalnym „Wyjdź z cienia III”

Celem programu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 5 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, dla których ustalono III profil pomocy. W ramach programu zaplanowano udział w szkoleniu Konserwator zieleni. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy zatrudnieni zostaną w ramach robót publicznych. Dodatkowo w programie przewidziano zakup biletów na dojazd do miejsca zatrudnienia oraz środki finansowe na zakup stroju roboczego. Szczegółowych informacji dotyczących udziału w programie udzielają doradcy klienta. Okres realizacji programu: 01.03.2017-31.12.2017.

 wyjdz 2017 mini

|
Projekt Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II
Fundacja Rozwoju Śląska zaprasza do skorzystania z programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II". „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" to program rządowy uruchomiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Informacje i kontakt

 wsparcie II

|
"Sięgnij po dotację na własną działalność" - informacje o projekcie
Projekt „SIĘGNIJ PO DOTACJE NA WŁASNĄ DZIAŁANOŚĆ” jest organizowany przez LEVEL Sp. z o.o., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, spełniających łącznie następujące warunki: ukończyły 50 rok życia (osoby, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 50 r.ż.); zamieszkują na terenie jednego z 4 powiatów województwa śląskiego, tj.: m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Świętochłowice, m. Chorzów. zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą (adres/siedziba zakładu głównego działalności) na terenie województwa śląskiego; są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo/biernymi zawodowo.

 account profile user icon 9