Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Maj 2018
Liczba bezrobotnych: 890
Stopa bezrobocia :
- POLSKA 6,1%
- ŚLĄSKIE 4,7%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,3%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Projekt Szlifowanie diamentów – Młodzież NEET z województwa Śląskiego brylantami rynku pracy – II edycja
Keystone Consulting Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie osoby młode, pozostające bez pracy, osoby z obszaru województwa śląskiego, w przedziale wiekowym od 18-29 lat zaliczające się do kategorii NEET (tzn. osoby bezrobotne – niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy lub osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się/nie szkoliły w okresie 4 ostatnich tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), należące w szczególności do jednej lub więcej z poniższych grup: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby pozostające bez pracy przez okres ponad 6 miesięcy. Więcej informacji można znaleźć tutaj

 szlifowanie diamentow

|
"Śląski Program Aktywizacji 30+"

Celem projektu "Śląski Program Aktywizacji 30+" jest aktywizacja zawodowa 130 osób o niskich kwalifikacjach, powyżej 30 r. ż., zamieszkujących województwo śląskie, osób chcących podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje poprzez szkolenie zawodowe w kierunku indywidualnie zdiagnozowanym z pomocą doradcy zawodowego i coacha pracy. W celu zdobycia doświadczenia oferuje się 3 miesięczne staże. Realizatorem projektu  jest  EMAT HRC.

emat 30plus mini

|
Targi Pracy z Agencją Zatrudnienia Randstad w Bytomiu

Agencja Zatrudnienia Randstad Sp. z o.o. w Bytomiu zaprasza do udziału w Targach Pracy, które odbędą się dnia 19 września 2017 r. o godzinie 12.00 na ulicy Strzelców Bytomskich 1 w Bytomiu. Na targach przedstawiciele agencji przedstawią aktualne oferty pracy oraz doradzą jak odnaleźć się na obecnym rynku pracy.

randstad targi mini

|
„Startuj z SPNT III” - przedłużenie naboru do projektu

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, informuje, że nabór do projektu ‘’Startuj z SPNT III’’ został przedłużony do dnia 15.09.2017 r. Celem projektu jest aktywizacja i uzyskanie do końca kwietnia 2019 roku samozatrudnienia przez 40 zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa śląskiego (w tym przez minimum 22 kobiety) i utrzymanie przez nich działalności przez okres minimum 12 miesięcy.

startuj mini

|
Potwierdzone kwalifikacje zawodowe –Twoją szansą na lepsze jutro”
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu zaprasza do projektu "Potwierdzone kwalifikacje zawodowe–Twoją szansą na lepsze jutro”. W chwili becnej trwa rekrutacja dla osób, które chcą uzyskać tytuł MISTRZA w zawodach: cukiernik, fryzjer, kucharz, krawiec, elektryk, i innych. Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zgłaszających się z własnej inicjatywy, wyrażających chęć kształcenia i dalszego rozwoju zawodowego, zamieszkujących w województwie śląskim, bezrobotnych oraz pracujących nie posiadających własnej działalności gospodarczej.

plakat mistrz druk mini 

|
„Kwalifikacje, które dają pracę – kursy i kształcenie w formach szkolnych”
TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Kwalifikacje, które dają pracę – kursy i kształcenie w formach szkolnych”. Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub poziomu wykształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy u 735 dorosłych pracujących, uczących się lub zamieszkałych na obszarze województwa śląskiego.

 kwalifikacje teb

|
"Jadę na staż" - zaproszenie do udziału w projekcie
Projekt skierowany jest do osób niepracujących, nieuczących się w trybie stacjonarnym, nieszkolących się, w wieku 18-35 lat, mieszkających w woj. śląskim (subregion zachodni i centralny województwa). Uczestnicy projektu otrzymają zintegrowane wsparcie mające na celu przygotowanie do wyjazdu na 2-miesięczny staż do Niemiec. W ramach przygotowao będą mogli wziąd udział między innymi w kursie języka niemieckiego, warsztatach integracyjnych i wizycie studyjnej. Podczas pobytu w Niemczech otrzymają bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz kieszonkowe. Po powrocie istnieje dodatkowo możliwośd ukooczenia kursów dokształcających lub skorzystania z pośrednictwa pracy. Grupą uczestników opiekuje się mentor, który towarzyszy im m.in. podczas pobytu za granicą. Udział w projekcie jest bezpłatny. Do skorzystania ze wsparcia zachęcamy szczególnie kobiety, które są zainteresowane pracą w branży technicznej. Szczegółowe informacje: Fundacja Imago w Rybniku, ul. Floriańska 1, pok. 32 (budynek Ośrodka Bushido), tel. 504 565 301.

 jade na staz mini

|
Dzień godności osób niepełnosprawnych

8 września b. r. o godz. 10.00 po raz kolejny odbędą się obchody Dnia Godności Niepełnosprawnych w Młodzieżowym Domu Kultury (ul. Harcerska 1, Świętochłowice). Honorowy patronat nad tym wydarzenie. W obchodach wezmą udział osoby niepełnosprawne, opiekunowie oraz organizacje i stowarzyszenia działające na ich rzecz. W programie imprezy przewidziano: spartakiadę sportową, występ zespołu "Szwarne karlusy" oraz poczęstunek. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ! 

 plakat dgos 2017 mini