Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Marzec 2017
Liczba bezrobotnych: 1159
Stopa bezrobocia :
- POLSKA 8,1 %
- ŚLĄSKIE 6,5 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 9,4 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Program "Młody przedsiębiorca w Dąbrowie Górniczej"
Jak skutecznie dobrać zestaw narzędzi marketingu online dla młodej firmy? Jak mierzyć efektywność działań marketingowych? Czy działania wizerunkowe w sieci mogą realnie wspierać sprzedaż ? Już 15 września 2016 roku odbędzie się inauguracyjne spotkanie z cyklu Mała Firma ALL INCLUSIVE w ramach Programu Młody Przedsiębiorca w Dąbrowie Górniczej. Warsztat odbędzie się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 25. Wydarzenie jest częścią III edycji programu Młody Przedsiębiorca, realizowanej przez Forum Młodych Przedsiębiorców RIG w Katowicach oraz Dąbrowę Górniczą.

 logo dabrowa 01

|
"Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej" - spotkanie informacyjne
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w dniu 13 września br. "Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej" dla osób planujących założyć własną działalność. 

 wnioski ue

|
Dzień godności osób niepełnosprawnych

9 września b. r. o godz. 10.00 po raz kolejny odbędą się obchody Dnia Godności Niepełnosprawnych w Młodzieżowym Domu Kultury (ul. Harcerska 1, Świętochłowice). Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Świętochłowice Dawid Kostempski. Organizatorami przedsięwzięcia są Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, Centrum Integracji Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury Śląskiej, Młodzieżowy Dom Kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy. W obchodach wezmą udział osoby niepełnosprawne, opiekunowie oraz organizacje i stowarzyszenia działające na ich rzecz. W programie imprezy przewidziano: spartakiadę sportową, występ zespołu "Szwarne karlusy" oraz poczęstunek. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ! 

 plakat dgos 2016 mini

|
Rekrutacja do projektu „Aktywizacja zawodowa MŁODYCH z woj. śląskiego”

Aktywizacja zawodowa MŁODYCH z woj. śląskiego to program wsparcia bezpośredniego osób młodych bez pracy, który przyczyni się do ich aktywizacji oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Realizatorem projektu  jest  EMAT HRC. Projekt ma na celu zniwelowanie barier i zaspokojenie potrzeb osób młodych, które uniemożliwiają im podjęcie zatrudnienia na rynku pracy. Uczestnicy zdobędą między innymi nowe kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe, uzyskają wsparcie psychologiczne, społeczne, doradztwo zawodowe oraz zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 aktywizacja zawodowa mlodych mini

|
Oferty pracy w Republice Czeskiej oraz Holandi

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przekazał oferty pracy w ramach sieci EURES za pośrednictwem systemu WUP-Viator: Republika Czeska - pracownicy produkcji o nr 11163790723 (Lanex a.s.), Holandia – pracownik produkcji mięsa o nr WBS3902816, jeliciarz o nr WBS3902616, rzeźnik/wykrawacz/ubojowiec wieprzowiny, wołowiny o nr WBS3902016 (Flex Power Works B.V.)

pdf icon Republika Czeska ppt icon Holandia

 

 eures praca

|
Projekt Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia

Od 1 czerwca 2016 r. spółka NS Konsulting z Lublina rozpoczęła realizację projektu pn. "Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia". Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego adresowany jest do osób pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego, osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

 technologie

|
Doradztwo w uznawaniu kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce - Projekt ProRecognition

Projekt ProRecognition ma na celu świadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Na terenie Polski projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, przy wsparciu Federalnego Ministerstwa ds. Kształcenia i Nauki w Niemczech. Inauguracja projektu nastąpiła w październiku 2015 roku, a jego zakończenie planowane jest na koniec 2018 roku. Projekt realizowany jest z funduszy Federalnego Ministerstwa ds. Kształcenia i Nauki w Niemczech, w ośmiu krajach: Polsce, Włoszech, Chinach, Indiach, Iranie, Maroko, Egipcie oraz Wietnamie.

 ProRecognition logo

|
Nabór wniosków na KFS 2016

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2016 r. 

TERMIN NABORU: 03.08.2016 r. – 05.08.2016
GODZINY NABORU: 7:00-15:00

TREŚĆ OGŁOSZENIA (PDF)

 KFS2016