Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Zwolnieni ponownie zatrudnieni” - informacje o projekcie

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Zwolnieni ponownie zatrudnieni”, skierowanym do osób zamieszkujących i pracujących na terenie województwa śląskiego zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia, zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

zwolnieni zatrudnieni

|
"Eurobiznes" - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prowadzi rekrutację od projektu „Eurobiznes”. Uczestnikami mogą zostać osoby ze Świętochłowic, które ukończyły 30 rok życia i są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. CIS zaprasza osoby, które mają pomysł na biznes, ale brakuje im funduszy na jego realizację. W projekcie może uczestniczyć tylko 12 osób. Osoby objęte wsparciem wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach, a także będą mogły skorzystać z porad fachowców w różnych dziedzinach związanych z prowadzeniem swojej firmy. Oprócz dofinansowania do działalności gospodarczej uczestnicy będą mieli możliwość sfinansowania wsparcia pomostowego. Rekrutację prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30, tel. 32 24 555 24, e-mail: cis.swietochlowice@gmail.com

eurobiznes 2018 mini

|
Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego"

Ruszył nabór do projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" realizowanego przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które prowadzą działalność na terenach rewitalizowanych Subregionu Centralnego województwa śląskiego i są zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych dla swoich pracowników oraz dla kadry zarządzającej, w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych. Wnioski można składać w Punkcie Obsługi Klienta w Gliwicach ul. Bojkowska 37 budynek 4 pok. 122. Wszelkie niezbędne informacje dot. powyższego projektu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie http://psf.gapr.pl/#dokumenty lub pod Infolinią kom: 534-657-310.

 psf gapr mini 


ulotka

|
„Europejskie Dni Pracodawcy" w PUP Świętochłowice - fotorelacja camera1600

Wzmocnienie współpracy z pracodawcami odgrywa kluczową rolę w realizacji przez publiczne służby zatrudnienia efektywnych działań na rzecz rynku pracy. Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie mające na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy pracodawcami a publicznymi służbami zatrudnienia. Do zainicjowanej przez Sieć Europejskich Służb Zatrudnienia inicjatywy, przyłączył się też Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach organizując dzień otwarty dla pracodawców. Celem wydarzenia było przede wszystkim podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie usług oferowanych przez PUP oraz umocnienie relacji z lokalnymi przedsiębiorcami.

 edp mini

|
Krajowe seminarium informacyjne - Interreg Region Morza Bałtyckiego

W związku z otwarciem trzeciego naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego Ministerstwo Rozwoju serdecznie zaprasza do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym, które odbędzie się 30 listopada 2017 r. w Warszawie. Podczas sesji plenarnej omówione zostaną zasady udziału w projektach i zakres tematyczny naboru. Przedstawione zostaną również projekty już korzystające z dofinansowania programu. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jakie rodzaje wydatków można ponosić w projektach. Beneficjenci trzech projektów transnarodowych: InnoFruit, BaltS@nior, Baltic TRAM podzielą się swoimi doświadczeniami z udziału w projektach transnarodowych. 

 interreg seminarium

|
Żabka Polska rekrutuje do nowego centrum logistycznego

Niemal 400 osób znajdzie pracę w Szałszy k. Gliwic. Od początku listopada br. rozpoczęła się rekrutacja pracowników do nowo powstałego centrum logistycznego firmy Żabka Polska w Szałszy k. Gliwic. Zatrudnienie znajdą przede wszystkim magazynierzy, pracownicy kompletacji oraz operatorzy wózków widłowych. Rekrutowani są także specjaliści ds. logistyki, IT oraz ochrony. Oficjalne otwarcie centrum przewidziane jest na luty 2018 roku.

 zabka

|
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II”

Fundacja Rozwoju Śląska będąca pośrednikiem finansowym w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II” na województwo opolskie i śląskie, otrzymała dodatkowe środki w wysokości 3,5 mln na realizację programu. „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II” to rządowy program pożyczkowy realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Wszelkie informacje dotyczące programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” dostępne są tutaj

 LogoFRS2016

|
Aktywność kluczem do sukcesu- program aktywizacji zawodowej”

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywność kluczem do sukcesu-program aktywizacji zawodowej.” Celem głównym projektu jest podwyższenie zdolności do zatrudnienia minimum  90% ze 144 osób (87 kobiet i 57 mężczyzn) po 30 roku życia,  bezrobotnych lub biernych zawodowo należących do grupy docelowej projektu poprzez indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodową. Grupę docelową stanowić będą osoby bezrobotne i bierne zawodowo po 30 roku życia, zamieszkujące obszar województwa śląskiego, należące co najmniej do jednej z poniższych grup, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

 aktywnosc kluczem mini