Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Maj 2018
Liczba bezrobotnych: 890
Stopa bezrobocia :
- POLSKA 6,1%
- ŚLĄSKIE 4,7%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,3%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Europejski Kongres MŚP
Jak zwiększyć zyski? Gdzie i kiedy promować swoją działalność? W jaki sposób zabezpieczyć interesy firmy? Jak współpracować z samorządem? Tego wszystkiego dowiedzą się uczestnicy Europejskiego Kongresu MŚP. W październiku (18-20) po raz siódmy odbędzie się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który pod dachem Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach zgromadzi przedstawicieli nauki, biznesu i samorządu. Współpraca tych trzech środowisk ma „Uwolnić biznes” i – dzięki realizacji ich postulatów – przyczynić się do lepszego rozwoju gospodarki. Organizatorem wydarzenia jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która od 27 lat zajmuje się promocją przedsiębiorczości i pobudza jej rozwój, jednocześnie stanowiąc miejsce dialogu i współpracy pomiędzy biznesem a administracją rządową i samorządową. Udział w Kongresie jest bezpłatny, wymaga jedynie rejestracji poprzez www.ekmsp.eu

 kongres logo 01

|
„Poszukiwany Specjalista” - informacje o projekcie
W związku z realizacją Projektu „Poszukiwany Specjalista” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej firma 4EDU sp. z o.o. zaprasza do uczestnictwa w niżej wymienionych BEZPŁATNYCH zawodowych kursach. Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (tj. powyżej 18 roku życia) mieszkających i/lub pracujących, BEZROBOTNYCH na terenie województwa śląskiego. 

Specjalisci 1 mini Specjalisci 2 mini

|
„SPNT z biznesem” - informacje o projekcie
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, informuje o realizacji projektu „SPNT z biznesem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy 60 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia (od dnia 30. urodzin) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z obszaru subregionu centralnego, prowadząca do zwiększenia ich szans na tym rynku i uzyskania przez nich samozatrudnienia do końca 04/2019 roku. 

SPNT mini

|
Oferty pracy w Niemczech dla wykwalifikowanych Opiekunek i Pielęgniarek 

HDOmedical sp. z o. o. świadczy usługi opieki dla osób starszych na terenie Polski oraz Niemiec. Firma prowadzi stały nabór Pielęgniarek/Pielęgniarzy i Opiekunek/nów osób starszych w Niemczech. Kandydatom oferuje: Legalne zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie + opłacone składki ZUS, Kartę A1 oraz Ubezpieczenie EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), Atrakcyjne wynagrodzenie, Pomoc w organizacji wyjazdu, Zwrot kosztów podróży - do 180 Euro, Bardzo dobre warunki mieszkaniowe i wyżywienie, Opiekę i wsparcie polskich Koordynatorów w Niemczech oraz biura w Warszawie, Wypłacane zaliczki już w pierwszych tygodniach pracy, Premie okolicznościowe. Wymagania: Minimum komunikatywna znajomość języka niemieckiego, Doświadczenie w opiece, Empatia, życzliwość, uczciwość, pogoda ducha, Mile widziane ukończone kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz prawo jazdy.

 hdomedical mini

|
SKORZYSTAJ ZE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO !
Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, potrafisz wykazać celowość szkolenia i spełniasz jeden z poniższych warunków: nie posiadasz kwalifikacji zawodowych; konieczna jest zmiana lub uzupełnienie kwalifikacji; utraciłeś zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie - MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO. Skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną następuje po złożeniu przez tę osobę wniosku wraz z uzasadnieniem celowości szkolenia. Dodatkowe informacje - 32 3462 712, 713, pok. 25.

 szkolenia 2017 mini

|
Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach informuje, że od dnia 18 września 2017 r. mieszkańcy Świętochłowic, którzy ukończyli 60 rok życia będą mogli bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie w Poradni POZ Szpitala Powiatowego przy ulicy Chorzowskiej 36. Darmowe szczepienia realizowane są dzięki środkom budżetu gminy Świętochłowice oraz Narodowego Funduszu Zdrowia (Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach). Szczepienia będą realizowane do 29 listopada 2017 r. a dodatkowe informacje można uzyskać w Poradni POZ w godzinach 8.00-18.00 lub pod numerem telefonu 32 621 95 04.

 zoz szczepienia

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 29 września do 3 października 2017 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 29.09.2017 r. o godzinie 7:00 i kończy 03.10.2017 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

 KFS nabor wrzesien 2017

|
Chcesz założyć firmę ? Skorzystaj z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej !
Masz pomysł na uruchomienie działalności gospodarczej na własny rachunek ? Skorzystaj z dotacji w ramach unijnego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (III)”. Wnioski o jednorazowe dofinansowanie mogą składać bezrobotni zarejestrowani w PUP Świętochłowice. Kwota o jaką można się ubiegać, wynosi 600 % przeciętnego wynagrodzenia ! Warto zaznaczyć, że przyznane środki nie podlegają zwrotowi. Jedynymi warunkami są: funkcjonowanie firmy przez rok od jej rozpoczęcia oraz nieskładanie w tym czasie wniosku o zawieszenie działalności. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 3462 714, 712, 713. ZAPRASZAMY !

dotacja popup mini