Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Czerwiec 2017
Liczba bezrobotnych: 1018
Stopa bezrobocia (maj) :
- POLSKA 7,4 %
- ŚLĄSKIE 5,9 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,6 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Barometr zawodów" 2017 miasto Świętochłowice
"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka. Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się). Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców. Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw. Zapraszamy do korzystania z wyników!

 barometr graf

BAROMETR

|
„Przedsiębiorczość dla każdego” - spotkanie aktywizacyjne
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralno-Wschodniego serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnego spotkania aktywizacyjnego „Przedsiębiorczość dla każdego”. „Przedsiębiorczość dla każdego” to 3 godzinne warsztaty poświęcone tematyce tworzenia własnej działalności gospodarczej skupione wokół przygotowania biznesplanu takiego przedsięwzięcia.

 fundusz gornoslaski

|
Wakacyjna praca w Niemczech
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął nabór studentów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji 2017 roku. W tym roku nabór nie został objęty limitem, a także został rozszerzony o szkoły ponadgimnazjalne. Komplet prawidłowo uzupełnionych dokumentów można składać do 13.01.2017 r.

 wup praca niemcy

|
"Jadę na staż" - zaproszenie do udziału w projekcie
Fundacja Imago, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Powiatowy Urząd w Chorzowie, Ronal GmbH oraz Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH zapraszają do udziału w projekcie pn: "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 jade na staz mini

|
Trwa rekrutacja do projektu „Własna firma szansą na pracę”
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z Katowic informuje o rekrutacji do projektu “Własna firma szansą na pracę”, w dniach 16.11 - 23.12. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie Firma zaprasza na stronę projektu www.firma.okst.pl, na której zainteresowani znajdą wszystkie najważniejsze informacje na jego temat.

 fundacja rozwoju demokracji lokalnej

|
Informacja o projekcie "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie"
Projekt jest skierowany w całości do osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą. W ramach projektu 32 uczestników skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. Wsparcie pomostowe może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

niepelnosprawni gapr mini

|
Nowoczesne biuro księgowe "Evenem" - zaproszenie do współpracy
Misją firmy EVENEM Sp. z o. o. jest wspieranie ludzi w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Firma świadczy pakiet zintegrowanych ze sobą usług księgowych i prawnych, których celem jest pomoc w zakresie otworzenia działalności, wyboru formy opodatkowania, w zakresie prawa, podatków, identyfikacji szans i zagrożeń na rynku, poprzez wspieranie w dalszym wyborze kierunków rozwoju firmy. Swoje działania, szkolenia, doradztwo, realizuje bezpłatnie dla nowo powstałych przedsiębiorstw i ich pomysłu na biznes.

evenem mini

|
„Profesjonaliści w branży turystycznej”, „Inkluzja zawodowa” - informacja o projektach
Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. (oddział w Katowicach) zaprasza: osoby niepracujące w wieku 18-24 lat, zamieszkujące województwo śląskie, nie uczące się w trybie stacjonarnym (dziennym) do projektu „Profesjonaliści w branży turystycznej” oraz osoby niepracujące powyżej 30 roku życia, zamieszkujące województwo śląskie, z wykształceniem co najwyżej średnim oraz studenci studiów zaocznych którzy nie uzyskali jeszcze tytułu licencjata do projektu „Inkluzja zawodowa”.

gea

ulotka inkluzja 1,2
ulotka profesj. 1,2