Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Sierpień 2017
Liczba bezrobotnych: 1054
Stopa bezrobocia (lipiec) :
- POLSKA 7,1 %
- ŚLĄSKIE 5,6 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,4 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Praca z EURESem - Twoim sukcesem ! Nabór do projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął II edycję projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem - Twoim sukcesem! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest kierowany dla osób powyżej 30 roku życia. Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej w aspekcie podjęcia pracy za granicą 56 osób (w tym min. 14 kobiet) z terenu woj.śląskiego pozostających bez zatrudnienia.

 eures praca

|
Informacja dotycząca list obecności dla beneficjentów projektów

Informujemy, iż na naszej stronie internetowej są do pobrania listy obecności dla uczestników/uczestniczek biorących udział w projekcie:„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (III)” Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Podziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego lub „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (III)” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

 info green


LISTY OBECNOŚCI

 

|
"Dzień Zmian" - zaproszenie na wydarzenie Agencji Pracy Tymczasowej Work&Profit

Chcesz zmienić swoją sytuację zawodową, ale do tej pory bałeś się podjąć jakiekolwiek działania? Potrzebujesz pomocy przy szukaniu pracy, która będzie dopasowana do Twoich obowiązków? Chcesz dowiedzieć się, jak działa Agencja Pracy Tymczasowej, kto w niej pracuje, na czym polega ten rodzaj zatrudnienia? Może potrzebujesz wsparcia w stworzeniu idealnego CV?. Agencja Pracy Work&Profit zaprasza 21 marca 2017 roku do biura regionalnego na specjalne wydarzenie! Gliwice, ul. Zwycięstwa 10, III piętro, pokój 302, godzina: 8:00-19:00 

dzien zmian
|
"Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy", "Szansa na lepsze jutro" - informacje o projektach

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji zaprasza do udziału w projektach: "Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy", "Szansa na lepsze jutro". Do projektu zaprasza osoby: powyżej 30 roku życia, bezrobotne, zamieszkałe teren woj. śląskiego. 

ulotka kwalifikacje ulotka szansa 2 ulotka szansa

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 28 do 30 marca 2017 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3, pokój nr 8 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 28.03.2017 r. o godzinie 7:00 i kończy 30.03.2017 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

 KFS nabor 2017 mini

|
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: opiekun/opiekunka w żłobku

Fundacja Pozytywne Inicjatywy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji opiekunki/opiekuna w żłobku w oparciu o umowę zlecenie/umowę o współpracy, w ramach projektu pn. „Pozytywne żłobki na Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

 logo Pozytywne Inicjatywy

|
Fotorelacja z kolejnej edycji wizyt gimnazjalistów u Pracodawców

Współpraca Gimnazjum nr 5, Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach z Pracodawcami przynosi niewątpliwie korzyści zarówno młodzieży szkolnej, jak i Pracodawcom. Atrakcyjną i efektywną formą wspomnianej współpracy są wizyty gimnazjalistów u lokalnych Pracodawców. Dzięki realizowanej inicjatywie najwięcej jednak uzyskują uczniowie, którzy nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także mają możliwość na bieżąco poznawania nowych rozwiązań i technologii stosowanych w danej branży.  Z kolei pracodawca ma możliwość pozyskania absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w swoim zawodzie. 

 gimnazjalisci 2016

|
„(Nie)pełnosprawni w swojej firmie” - przedłużenie naboru

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. będzie przeprowadzać dodatkowy nabór do projekt „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”. Planowane rozpoczęcie naboru: 6 marca 2017 r. Projekt jest skierowany w całości do osób z niepełnosprawnościami, które planują założyć własną działalność gospodarczą. Do projektu zostaną przyjęte 32 osoby (16 kobiet i 16 mężczyzn). Informacje: www.gapr.pl 

gapr