Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Barometr zawodów" 2018 miasto Świętochłowice

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka. Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się). Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców. Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw. Zapraszamy do korzystania z wyników!

 barometr ikona


barometr 2018

|
PIT-11 za 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że od 17.01.2018 r. do 09.02.2018 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach pok. 3 istnieje możliwość osobistego odbioru deklaracji PIT-11 za 2017 r. Po upływie tego terminu deklaracje zostaną wysłane drogą pocztową.

 ikona informacja

|
Nowy numer konta dla wpłat dokonywanych z tytułu zatrudniania cudzoziemców

Szanowni Pracodawcy, z związku z obowiązkiem uiszczania opłat związanych ze złożeniem wniosku o wydanie zezwoleniem na pracę sezonową oraz złożoniem oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wyodrębiono specjalny numer konta bankowego. Opłatę należy uiszczać na niżej podane dane: Odbiorca: Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3, 41-600 Świętochłowice, Tytuł przelewu: Imię i nazwisko cudzoziemca wraz z nr paszportu, Numer konta: 65 1020 2313 0000 3202 0581 3482

Wysokość wpłaty wynosi:
1. W przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową – wpłata wynosi – 30 zł,
2. W przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń – wpłata wynosi – 30 zł,
3. W przypadku złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty – w wysokości – 30 zł.

 info green

|
Nabór studentów/uczniów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji w 2018 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że rozpoczął się nabór studentów/uczniów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji w 2018 roku. Komplet prawidłowo uzupełnionych dokumentów należy składać do 18.01.2018 r. 

 wup praca niemcy

|
Nowe zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców - ulotki

W związku z zmianami przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowal ulotki: 

Ulotka dla Pracodawcy pdf icon
Ulotka dla cudzoziemca (PL) pdf icon
Ulotka dla cudzoziemca (EN) pdf icon
Ulotka dla cudzoziemca (UA) pdf icon
Ulotka dla cudzoziemca (RU) pdf icon

zatrudnianie cudzoziemcow


zatrudnianie cudziemców
ZMIANY


WNIOSKI
do pobrania


|
Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy

W związku z aktualnie obowiązującą procedurą dotyczącą zasad rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy oraz planowaną od dnia 01.01.2018r. zmianą obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, informujemy że oświadczenia na obecnie obowiązujących zasadach będą rejestrowane do dnia 22.12.2017 r.

info green

|
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach nieczynny 5 stycznia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 stycznia 2018 r. (piątek) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach będzie nieczynny w zamian za przypadające 6 stycznia 2018 r. Święto Trzech Króli (sobota).

info green

|

boze narodzenie 2017