Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Maj 2018
Liczba bezrobotnych: 890
Stopa bezrobocia :
- POLSKA 6,1%
- ŚLĄSKIE 4,7%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,3%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Rekrutacja i selekcja pracowników” - szkolenie dla Pracodawców

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza w dniu 17 listopada br. na szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników” skierowane przede wszystkim do pracodawców, pracowników działów kadr oraz osób odpowiedzialnych za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, sala  nr 221 (II piętro), w godz.10.00-14.00. 

 training

|
VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - fotorelacja camera1600

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw przeszedł już do historii. Tegoroczna, edycja Kongresu realizowana była pod hasłem „Uwolnić biznes”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli biznesu, nauki i samorządu. Uczestnicy kongresu mieli okazję by wspólnie, podczas wielu paneli, a także sesji plenarnych, dyskutować o współpracy na linii biznes – nauka – samorząd. Partnerem Specjalnym kongresu był między innymi Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach. Owocem zaangażowania Urzędów Pracy województwa śląskiego we współpracę na rzecz regionalnego rynku pracy, kształcenia zawodowego oraz promocji idei samorządu gospodarczego, było wręczenie Pani Dyrektor Hannie Przewoźniak Tytułu Honorowego Członka Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 

 kongres logo 01

|
"Program wyrównywania różnic między regionami III"

W związku z przyjęciem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Katowicach procedur realizacji .„Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku, Urząd Miejski w Świętochłowicach informuje, że do dnia 30.11.2017 r. istnieje możliwość składania przez projektodawców wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację wybranych obszarów programu (B, C, D, E, F i G) do samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca realizacji projektu. Przedmiotowe wnioski należy składać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 8.

 info red

|
Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)

Z inicjatywy Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w grudniu 2017 roku zostanie uruchomiony Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ). Wartością i kluczowym zadaniem Zakładu będzie prowadzenie szkoleń, rehabilitacja zawodowa i przygotowanie pracowników do pracy na otwartym rynku. ZAZ zatrudni pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności zapewniając stanowiska pracy dostosowane do indywidualnych możliwości pracownika. Będzie prowadzona działalność na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych i tym samym w sposób pozytywny wpływać będzie na politykę społeczną i ekonomiczną regionu.

 zaz logo

|
„Startuj z SPNT III” - informacje o projekcie

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprasza do udziału w projekcie ‘’Startuj z SPNT III’’. Celem projektu jest aktywizacja i uzyskanie do końca kwietnia 2019 roku samozatrudnienia przez 40 zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa śląskiego (w tym przez minimum 22 kobiety) i utrzymanie przez nich działalności przez okres minimum 12 miesięcy.

startuj mini

|
Informacja dotycząca zmiany rachunków bankowych

Od 1 października obowiązują nowe numery rachunków bankowych w  banku PKO BP SA:

POWER 50 1020 2313 0000 3102 0573 8432
RPO 28 1020 2313 0000 3102 0573 8440
FUNDUSZ PRACY 55 1020 2313 0000 3202 0573 8390
BUDŻET 50 1020 2313 0000 3402 0573 8382
KASA 40 1020 2313 0000 3502 0573 8416
ZIT 48 1020 2313 0000 3702 0573 8465
ZFŚS 53 1020 2313 0000 3502 0573 8473

 

 info green

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 16 października do 18 października 2017 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 16.10.2017 r. o godzinie 7:00 i kończy 18.10.2017 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

 KFS 2017 nabor 2 mini

|
Silesia 2017 On-line Job Day !
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza polskich pracodawców do udziału w internetowych targach pracy organizowanych w ramach sieci EURES pn. Silesia 2017 On-line Job Day, które odbędą się 26 października 2017 r. na stronie: https://www.europeanjobdays.eu/en/silesia-2017. Głównym celem targów jest wsparcie polskich pracodawców z wybranych branż w dotarciu do osób poszukujących pracy z innych państw Unii Europejskiej, w tym Polaków, którzy wyemigrowali do pracy za granicę i myślą o powrocie do kraju. Wydarzenie koncentruje się na branżach, w których polscy pracodawcy wykazują zainteresowanie zatrudnieniem obywateli z innych państw UE tj.: IT, transport i logistyka, księgowość i finanse, elektroniczna i telefoniczna obsługa klienta, branża metalowa, BPO (outsourcing procesów biznesowych). 

 silesia 2017 mini