Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Maj 2017
Liczba bezrobotnych: 1055
Stopa bezrobocia (kwiecień) :
- POLSKA 7,7 %
- ŚLĄSKIE 6,2 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,9 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Zostań Przedsiębiorcą- wsparcie niepełnosprawnych osób z województwa śląskiego”
Centrum Diagnostyki i Szkoleń sp. z.o.o (Lider Projektu) w partnerstwie z Centrum Doradztwa Unijnego s. c. na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie: „Zostań Przedsiębiorcą- wsparcie niepełnosprawnych osób z województwa śląskiego”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.

 cdisz

|

|

kartka 2016

|
Barometr zawodów" 2017 miasto Świętochłowice
"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka. Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się). Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców. Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw. Zapraszamy do korzystania z wyników!

 barometr graf

BAROMETR

|
„Przedsiębiorczość dla każdego” - spotkanie aktywizacyjne
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralno-Wschodniego serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnego spotkania aktywizacyjnego „Przedsiębiorczość dla każdego”. „Przedsiębiorczość dla każdego” to 3 godzinne warsztaty poświęcone tematyce tworzenia własnej działalności gospodarczej skupione wokół przygotowania biznesplanu takiego przedsięwzięcia.

 fundusz gornoslaski

|
Wakacyjna praca w Niemczech
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął nabór studentów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji 2017 roku. W tym roku nabór nie został objęty limitem, a także został rozszerzony o szkoły ponadgimnazjalne. Komplet prawidłowo uzupełnionych dokumentów można składać do 13.01.2017 r.

 wup praca niemcy

|
"Jadę na staż" - zaproszenie do udziału w projekcie
Fundacja Imago, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Powiatowy Urząd w Chorzowie, Ronal GmbH oraz Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH zapraszają do udziału w projekcie pn: "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 jade na staz mini

|
Trwa rekrutacja do projektu „Własna firma szansą na pracę”
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z Katowic informuje o rekrutacji do projektu “Własna firma szansą na pracę”, w dniach 16.11 - 23.12. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie Firma zaprasza na stronę projektu www.firma.okst.pl, na której zainteresowani znajdą wszystkie najważniejsze informacje na jego temat.

 fundacja rozwoju demokracji lokalnej