Wyszukiwanie

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Styczeń 2017
Liczba bezrobotnych: 1252
Stopa bezrobocia (styczeń):
- POLSKA 8,6 %
- ŚLĄSKIE 6,8 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 10,1 %
|
Oferty pracy w Republice Czeskiej oraz Holandi

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przekazał oferty pracy w ramach sieci EURES za pośrednictwem systemu WUP-Viator: Republika Czeska - pracownicy produkcji o nr 11163790723 (Lanex a.s.), Holandia – pracownik produkcji mięsa o nr WBS3902816, jeliciarz o nr WBS3902616, rzeźnik/wykrawacz/ubojowiec wieprzowiny, wołowiny o nr WBS3902016 (Flex Power Works B.V.)

pdf icon Republika Czeska ppt icon Holandia

 

 eures praca

|
Projekt Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia

Od 1 czerwca 2016 r. spółka NS Konsulting z Lublina rozpoczęła realizację projektu pn. "Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia". Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego adresowany jest do osób pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego, osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

 technologie

|
Doradztwo w uznawaniu kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce - Projekt ProRecognition

Projekt ProRecognition ma na celu świadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Na terenie Polski projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, przy wsparciu Federalnego Ministerstwa ds. Kształcenia i Nauki w Niemczech. Inauguracja projektu nastąpiła w październiku 2015 roku, a jego zakończenie planowane jest na koniec 2018 roku. Projekt realizowany jest z funduszy Federalnego Ministerstwa ds. Kształcenia i Nauki w Niemczech, w ośmiu krajach: Polsce, Włoszech, Chinach, Indiach, Iranie, Maroko, Egipcie oraz Wietnamie.

 ProRecognition logo

|
Nabór wniosków na KFS 2016

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2016 r. 

TERMIN NABORU: 03.08.2016 r. – 05.08.2016
GODZINY NABORU: 7:00-15:00

TREŚĆ OGŁOSZENIA (PDF)

 KFS2016

|
Kolejne wizyty młodzieży gimnazjalnej u pracodawców

Uczniowie Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach udali się po raz kolejny z wizytą do świętochłowickich pracodawców w celu zapoznania się ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz nawiązania pozytywnych relacji uczeń-pracodawca. Aby zapewnić wysoki poziom kształcenia zawodowego konieczna jest właściwa korelacja pomiędzy nauką teoretyczną, a praktyczną nauką zawodu.  Niezmiernie ważne jest dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie udziału pracodawców w realizacji zadań systemu szkolnictwa zawodowego. Taki system pozwala na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy po zakończeniu nauki, a w dłuższej perspektywie – do elastycznego dostosowywania się przez nich do zmian na rynku pracy. 

 gimnazjalisci

|
Środa z Funduszami na rozpoczęcie działalności gospodarczej

6 lipca b.r. będzie można wziąć udział w szkoleniu „Środa z Funduszami na rozpoczęcie działalności gospodarczej”. Miejsce spotkania to Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku, przy ul. Powstańców Śląskich. Zarejestrowanie się możliwe będzie w godzinach 09:50-10:00, a godz. szkolenia to 10:00–13:00. Organizatorzy zapraszają osoby fizyczne zainteresowane pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podczas spotkań, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

 funduszeUE

|
PIERWSZA PRACA - Rozwiń skrzydła

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje informacyjną Akcję Letnią "Na fali pierwszej pracy" adresowaną do młodzieży podejmującej pracę sezonową i wakacyjną. W województwie śląskim Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach organizuje akcję informacyjną w: chorzowskim Parku Śląskim - 4-5, 11-12, 18-19 czerwca oraz na placu Hoffa w Wiśle - 16-17, 23-24 lipca oraz 6-7, 13-14 sierpnia.

 pierwszapraca

|
„Obudź swój potencjał – EFS” rekrutacja do projektu

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach rozpoczęło rekrutację do projektu: „Obudź swój potencjał – EFS”. Kto może przystąpić do projektu? - Osoby w wieku 18-24 lat (w chwili przystąpienia do projektu uczestnik musi mieć ukończony 18 rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 roku życia), bezrobotni niezarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy, nieuczęszczający do szkoły lub na studia (tzw. grupa NEET), niemający kwalifikacji zawodowych, albo mający za niskie kwalifikacje zawodowe lub mający kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

 logo mck