Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Maj 2018
Liczba bezrobotnych: 890
Stopa bezrobocia :
- POLSKA 6,1%
- ŚLĄSKIE 4,7%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,3%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Krajowe seminarium informacyjne - Interreg Region Morza Bałtyckiego

W związku z otwarciem trzeciego naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego Ministerstwo Rozwoju serdecznie zaprasza do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym, które odbędzie się 30 listopada 2017 r. w Warszawie. Podczas sesji plenarnej omówione zostaną zasady udziału w projektach i zakres tematyczny naboru. Przedstawione zostaną również projekty już korzystające z dofinansowania programu. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jakie rodzaje wydatków można ponosić w projektach. Beneficjenci trzech projektów transnarodowych: InnoFruit, BaltS@nior, Baltic TRAM podzielą się swoimi doświadczeniami z udziału w projektach transnarodowych. 

 interreg seminarium

|
Żabka Polska rekrutuje do nowego centrum logistycznego

Niemal 400 osób znajdzie pracę w Szałszy k. Gliwic. Od początku listopada br. rozpoczęła się rekrutacja pracowników do nowo powstałego centrum logistycznego firmy Żabka Polska w Szałszy k. Gliwic. Zatrudnienie znajdą przede wszystkim magazynierzy, pracownicy kompletacji oraz operatorzy wózków widłowych. Rekrutowani są także specjaliści ds. logistyki, IT oraz ochrony. Oficjalne otwarcie centrum przewidziane jest na luty 2018 roku.

 zabka

|
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II”

Fundacja Rozwoju Śląska będąca pośrednikiem finansowym w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II” na województwo opolskie i śląskie, otrzymała dodatkowe środki w wysokości 3,5 mln na realizację programu. „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II” to rządowy program pożyczkowy realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Wszelkie informacje dotyczące programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” dostępne są tutaj

 LogoFRS2016

|
Aktywność kluczem do sukcesu- program aktywizacji zawodowej”

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywność kluczem do sukcesu-program aktywizacji zawodowej.” Celem głównym projektu jest podwyższenie zdolności do zatrudnienia minimum  90% ze 144 osób (87 kobiet i 57 mężczyzn) po 30 roku życia,  bezrobotnych lub biernych zawodowo należących do grupy docelowej projektu poprzez indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodową. Grupę docelową stanowić będą osoby bezrobotne i bierne zawodowo po 30 roku życia, zamieszkujące obszar województwa śląskiego, należące co najmniej do jednej z poniższych grup, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

 aktywnosc kluczem mini

|
Chcesz założyć firmę ? Skorzystaj z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej !
Masz pomysł na uruchomienie działalności gospodarczej na własny rachunek ? Skorzystaj z dotacji w ramach unijnego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (III)”. Wnioski o jednorazowe dofinansowanie mogą składać bezrobotni zarejestrowani w PUP Świętochłowice. Kwota o jaką można się ubiegać, wynosi 600 % przeciętnego wynagrodzenia ! Warto zaznaczyć, że przyznane środki nie podlegają zwrotowi. Jedynymi warunkami są: funkcjonowanie firmy przez rok od jej rozpoczęcia oraz nieskładanie w tym czasie wniosku o zawieszenie działalności. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 3462 714, 712, 713. ZAPRASZAMY !

dotacja popup mini 

|
„Europejskie Dni Pracodawcy" w PUP Świętochłowice

Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy Pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach również włączył się w tę inicjatywę, organizując w dniu 22 listopada 2017 r. (w godz. 10.00-13.00) Dzień Informacyjny dla Pracodawców w siedzibie PUP (Sala Informacji Zawodowej pok. nr 1). Przedsiębiorcy będą mieli szansę na uzyskać fachową poradę dotyczącą usług i możliwości oferowanych przez urząd pracy. Zapraszamy Pracodawców do uczestnictwa w wydarzeniu. Prosimy uprzejmie o potwierdzenie udziału do dnia 20.11.2017 r. 32 3462 723, 32 3462 724, 32 3462 747

edp mini

|
CZAS NA PRACĘ — kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego"

W październiku 2017 r. firma Business School rozpoczęła realizację projektu „CZAS NA PRACĘ — kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie trwa rekrutacja uczestników. Projekt ma na celu aktywizację osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 r. życia (od dnia 30 urodzin) o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim ogólnokształcącym, średnim zawodowym lub zasadniczym zawodowym) chcących podjąć zatrudnienie i zdobyć nowe kwalifikacje. Projekt skierowany jest do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, a w szczególności do kobiet, osób 50+ oraz długotrwale bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. kontakt pod nr tel. 570-892-826 lub adres e-mail: czas@business-school.pl

ulotka aktywizacja mini

|
„Zwolnij hamulce swojej kariery zawodowej ! Kierunek: kierowca zawodowy”

Projekt „Zwolnij hamulce swojej kariery zawodowej! Kierunek: kierowca zawodowy” skierowany jest do kobiet i mężczyzn. Organizator oferuje: bezpłatne uzyskanie prawa jazdy kat C. lub C+E, kurs języka angielskiego (150 godz.), kurs komputerowy (ok. 70 godz.), zajęcia w małych grupach, terminy zajęć dostosowane do potrzeb uczestników, płatne trzy miesięczne staże zawodowe, wsparcie pośrednika pracy i doradcy zawodowego, w trakcie projektu - stypendium i zwrot kosztów dojazdu. Można skorzystać tylko z kilku form kształcenia, np. z kursu języka obcego, kursu komputerowego i stażu. Przez cały czas projektu uczestnik jest objęty ubezpieczeniem ZUS.

 06 512