Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Czerwiec 2017
Liczba bezrobotnych: 1018
Stopa bezrobocia (maj) :
- POLSKA 7,4 %
- ŚLĄSKIE 5,9 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,6 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
"Sięgnij po dotację na własną działalność" - informacje o projekcie
Projekt „SIĘGNIJ PO DOTACJE NA WŁASNĄ DZIAŁANOŚĆ” jest organizowany przez LEVEL Sp. z o.o., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, spełniających łącznie następujące warunki: ukończyły 50 rok życia (osoby, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 50 r.ż.); zamieszkują na terenie jednego z 4 powiatów województwa śląskiego, tj.: m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Świętochłowice, m. Chorzów. zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą (adres/siedziba zakładu głównego działalności) na terenie województwa śląskiego; są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo/biernymi zawodowo.

 account profile user icon 9

|
„(Nie)pełnosprawni w swojej firmie” - przedłużenie naboru

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. informuje, iż nabór uczestników i uczestniczek do projektu „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie” został wydłużony do dnia 22 lutego 2017r. Informacja o przedłużeniu naboru znajduje się na naszej stronie internetowej: http://gapr.pl/news_pl_324.html 

gapr

|
UWAGA ! Rozpoczęliśmy realizację projektu RPO !

Zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (III)”. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach jako bezrobotni, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

 aktywizacja 30 plus 2017 mini

|
UWAGA ! Rozpoczęliśmy realizację projektu PO WER !

Zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (III)". Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy oraz należących do kategorii NEET. 

 aktywizacja osob mlodych 2017 mini

|
Praca sezonowa w Hiszpanii
Hiszpańska sieć hoteli IBEROSTAR we współpracy z siecią Europejskich Służb Zatrudnienia EURES oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach ogłasza nabór do pracy na sezon letni 2017 dla animatorów sportowych i dziecięcych, instruktorów fitness, tancerzy/animatorów, artystów estradowych. Pracodawca poszukuje kandydatów, którzy znają język angielski na poziomie min. dobrym (mile widziana znajomość innych europejskich języków obcych) oraz posiadają praktyczne umiejętności lub/i wykształcenie związane ze sportem, tańcem/śpiewem oraz organizacją imprez dla dzieci oraz osób dorosłych.

 PLAKAT IBEROSTAR mini

|
Nabór studentów/uczniów do pracy na terenie Niemiec
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje o przedłużeniu naboru studentów/uczniów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji 2017 roku. Kompletne i prawidłowo wypełnione zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21 marca 2017 roku w godz. 7.30 – 15.30 w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w: Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pok. 226 (tel.: 32 757 33 91), Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Filia w Bielsku - Białej, ul. Piastowska 40, 43 300 Bielsko-Biała, pok. 228/229 (tel.: 33 81 36 977), Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, pok. 13 (tel.: 034 36 33 861 wew.284).

 wup praca niemcy

|
"Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej"
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu zaprasza na spotkanie informacyjne pt. "Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej". Na spotkanie zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej, głównie osoby niepracujące. Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (osoby pracujące - pożyczka, osoby niepracujące - dotacja).
Termin: 15 luty 2017 r. Godz. spotkania/szkolenia: 10.00-12.15. Miejsce: Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu (siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) , ul. Jana Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec.

 wnioski ue

|
INFORMACJA dotycząca PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 23.01.2017 do 10.02.2017 istnieje możliwość osobistego odbioru PIT-11 za 2016r. (pok. 15)

 ikona informacja