Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Luty 2018
Liczba bezrobotnych: 998
Stopa bezrobocia (styczeń 2018):
- POLSKA 6,9%
- ŚLĄSKIE 5,3%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,2%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Startuj z SPNT III” - przedłużenie naboru do projektu

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, informuje, że nabór do projektu ‘’Startuj z SPNT III’’ został przedłużony do dnia 15.09.2017 r. Celem projektu jest aktywizacja i uzyskanie do końca kwietnia 2019 roku samozatrudnienia przez 40 zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa śląskiego (w tym przez minimum 22 kobiety) i utrzymanie przez nich działalności przez okres minimum 12 miesięcy.

startuj mini

|
Potwierdzone kwalifikacje zawodowe –Twoją szansą na lepsze jutro”
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu zaprasza do projektu "Potwierdzone kwalifikacje zawodowe–Twoją szansą na lepsze jutro”. W chwili becnej trwa rekrutacja dla osób, które chcą uzyskać tytuł MISTRZA w zawodach: cukiernik, fryzjer, kucharz, krawiec, elektryk, i innych. Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zgłaszających się z własnej inicjatywy, wyrażających chęć kształcenia i dalszego rozwoju zawodowego, zamieszkujących w województwie śląskim, bezrobotnych oraz pracujących nie posiadających własnej działalności gospodarczej.

plakat mistrz druk mini 

|
„Kwalifikacje, które dają pracę – kursy i kształcenie w formach szkolnych”
TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Kwalifikacje, które dają pracę – kursy i kształcenie w formach szkolnych”. Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub poziomu wykształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy u 735 dorosłych pracujących, uczących się lub zamieszkałych na obszarze województwa śląskiego.

 kwalifikacje teb

|
"Jadę na staż" - zaproszenie do udziału w projekcie
Projekt skierowany jest do osób niepracujących, nieuczących się w trybie stacjonarnym, nieszkolących się, w wieku 18-35 lat, mieszkających w woj. śląskim (subregion zachodni i centralny województwa). Uczestnicy projektu otrzymają zintegrowane wsparcie mające na celu przygotowanie do wyjazdu na 2-miesięczny staż do Niemiec. W ramach przygotowao będą mogli wziąd udział między innymi w kursie języka niemieckiego, warsztatach integracyjnych i wizycie studyjnej. Podczas pobytu w Niemczech otrzymają bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz kieszonkowe. Po powrocie istnieje dodatkowo możliwośd ukooczenia kursów dokształcających lub skorzystania z pośrednictwa pracy. Grupą uczestników opiekuje się mentor, który towarzyszy im m.in. podczas pobytu za granicą. Udział w projekcie jest bezpłatny. Do skorzystania ze wsparcia zachęcamy szczególnie kobiety, które są zainteresowane pracą w branży technicznej. Szczegółowe informacje: Fundacja Imago w Rybniku, ul. Floriańska 1, pok. 32 (budynek Ośrodka Bushido), tel. 504 565 301.

 jade na staz mini

|
Dzień godności osób niepełnosprawnych

8 września b. r. o godz. 10.00 po raz kolejny odbędą się obchody Dnia Godności Niepełnosprawnych w Młodzieżowym Domu Kultury (ul. Harcerska 1, Świętochłowice). Honorowy patronat nad tym wydarzenie. W obchodach wezmą udział osoby niepełnosprawne, opiekunowie oraz organizacje i stowarzyszenia działające na ich rzecz. W programie imprezy przewidziano: spartakiadę sportową, występ zespołu "Szwarne karlusy" oraz poczęstunek. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ! 

 plakat dgos 2017 mini

|
"Pierwszy biznes - Wsparcie w Starcie"
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego po raz kolejny uruchomiły preferencyjny program pożyczkowy Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie, którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym w stworzeniu własnej firmy. Pożyczki udzielane są przez Towarzystwo Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA). Na stronie www.tise.pl znajduje się pełny opis projektu wraz z wnioskiem pożyczkowym i kompletem załączników.

 start2

|
Przegląd Filmowy Świętochłowickie Kadry
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach zaprasza na Przegląd Filmowy Świętochłowickie Kadry w dniach od 3 do 16 września 2017 r.

przeglad filmowy mini

|
Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego
Od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego zaczną obowiązywać nowe przepisy antysmogowe. Od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc. Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5. 

antysmog mini