Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„RESTART” - informacje o projekcie

Fundacja Domena Rozwoju w Gliwicach oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zapraszają do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pn. „RESTART”. Celem głównym projektu jest nabycie nowych lub zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 30 osób - pracowników MŚP; przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu z terenu woj. śląskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez 18 uczestników projektu i rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 12 uczestników projektu do 30.06.2019.

 restart

|
Praca dla opiekunek osób starszych w Niemczech

Firma Jani International rekrutuje do pracy w Niemczech opiekunki osób starszych. Zapewnia: legalne i stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, dodatkowe ubezpieczenie, pełną organizację i zwrot kosztów podróży, czas wolny ustalany indywidualnie z rodziną, oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wyjeżdzających. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z biurem regionalnym pod numerami telefonów: 725 248 935, 575 754 440.

logo jani 2016 812x300

zadzwon do jani 1 e1499278805191

|
ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA – Lider HR 2018

ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA – Lider HR 2018 to ogólnopolski Program z obszaru human resources (HR). Jego celem jest upowszechniane oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi. Program adresowany jest do firm prowadzących swoją działalność na terenie Polski, dla których dbałość o warunki pracy i rozwój pracowników wpisana jest w strategię przedsiębiorstwa. Pracodawcy zainteresowani otrzymaniem rekomendacji w konkursie "Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2018" (HR) mogą dokonać zgłoszenia drogą mailową na adres: marketing@pup-swietochlowice.pl 

 lider HR 2018


Dodatkowe informacje

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 12 lutego do 14 lutego 2018 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3, lub drogą elektroniczną:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PUP-SWCE.
Nabór rozpoczyna się 12.02.2018 r. o godzinie 7:00 i kończy 14.02.2018 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

KFS


 nabór KFS

|
DOSTĘPNY PLAN SZKOLEŃ NA 2018 r. !

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach zaprasza do zapoznania się z PLANEM SZKOLEŃ NA 2018 ROK !

szkolenia 2018

|
UWAGA ! Rozpoczęliśmy realizację programu specjalnego "Praca się opłaca"

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy Świętochłowicach zapraszamy do udziału w Programie specjalnym „Praca się opłaca”. Celem programu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 11 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach. Grupą docelową programu jest 11 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, w tym m.in. osoby niepełnosprawne. W ramach programu założono zatrudnienie 11 uczestników programu w ramach robót publicznych  (na okres do 6 miesięcy) oraz wypłatę uczestnikom programu premii w wysokości 100 zł za każdy  przepracowany miesiąc w ramach robót publicznych, w którym nie zaistniała okoliczność nieobecności w pracy – element   specyficzny. 

praca sie oplaca mini

|
Praca w opiece w Niemczech

Firma Sentium prowadzi rekrutację do pracy w Niemczech na stanowisku: Opiekun/ka osób starszych w Niemczech. Zapewnia: legalną i bezpieczną pracę, wysokie zarobki i opłacony ZUS, bezpłatny dojazd, elastyczne terminy wyjazdów, ubezpieczenie, kursy językowe, opiekę i wsparcie profesjonalistów. Kontakt: 501 409 214, 77 438 01 08, ul. Kościuszki 23, 45-062 Opole, biuro@sentium.pl

sentium plakat mini

|
„Nie bądź NEET" - informacje o projekcie

Biuro projektu „Nie bądź NEET" zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie. „Nie bądź NEET” skierowany jest do: osób młodych w wieku 18-29lat, które dodatkowo spełniają następujące kryteria są: bezrobotnymi, nie pracującymi lub nieaktywnymi zawodowo (mogą być to osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy), nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkują na terenie województwa śląskiego. 

nie badz neet mini