Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Kompetencje zawodowe szansą na sukces”

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z/s w Zabrzu, Park Hutniczy 13 informuje, że realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: “Kompetencje zawodowe szansą na sukces” dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, które ukończyły 30 lat. W ramach projektu oferuje: Porady zawodowe i warsztaty psychologiczno-motywujące, Szkolenia i kursy kwalifikacyjne i zawodowe (w Zabrzu: Kierowca wózków jezdniowych, Wizaż ze stylizacją paznokci), 3-miesięczne staże w miejscu pracy, Pomoc w poszukiwaniu pracy. Szczegóły na ulotce lub bezpośrednio w Ośrodku: Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z/s w Zabrzu, Park Hutniczy 13, tel./fax 32/ 271 10 58

zdz

|
SZKOLENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ogłasza nabór na szkolenie organizowane w II kwartale 2018 roku: Operator wózków jezdniowych kat. II WJO wraz z wymianą butli gazowych UWAGA: W planowanym szkoleniu mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy. Zapisy na szkolenie odbywać się będą od 05.04.2018 r. do 20.04.2018 r. Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3 w pokoju 2, parter oraz pod numerem telefonu (032) 346-27-12, (032) 3146-713.

 wozek

|
„Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!” 

Ośrodek Szkoleń Zawodowych "DIAGNO-TEST" Sp. z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a także o rozpropagowanie przez pracowników urzędu informacji o bezpłatnych kursach i szkoleniach. 

 nowe perspektywy mini

|

wielkanoc 2018

|
„Absolwent" - informacje o programie

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem projektu „Niepełnosprawni na etacie, w ramach pilotażowego programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Projekt zakłada zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów uczelni oraz studentów ostatniego roku, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, miejsce zamieszkania, wiek i płeć. Uczestnicy, w ramach projektu, objęci zostaną wsparciem bezpośrednim i indywidualnym. Elementy zadania: indywidulane doradztwo zawodowe, trener pracy, warsztaty z autoprezentacji, warsztaty i szkolenia zawodowe, mentoring.

 absolwent

|
„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym"

Od wtorku 20 marca br. do 26 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Doradcy podatkowi  będą dyżurować pod telefonem komórkowym  513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca podatkowy będzie oddzwaniał na własny koszt. „Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym" to dziewiąta tego typu wspólna akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Samorządu Doradców Podatkowych - Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Wojciecha Saługi - Marszałka Województwa Śląskiego. 

 doradcy podatkowi niepenosprawnym mini

|
„Regionalne wsparcie-europejskie perspektywy" - informacje o projekcie

Od 1 lutego br. firma KM2 Sp. z o.o. SK realizuje projekt pn. „Regionalne wsparcie – europejskie perspektywy”. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 96 osób poprzez ich udział w kompleksowym wsparciu zawodowym. Projekt skierowany jest do bezrobotnych i biernych zawodowo osób zamieszkujących teren województwa śląskiego, w wieku od 30 do 64 roku życia, należących co najmniej do jednej z poniższych grup, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób powyżej 50 roku życia, kobiet oraz osób o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne lub średnie). W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy oraz 3 miesięcznych płatnych staży zawodowych (55 osób). Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie http://www.regionalnewsparcie-km2.pl/. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel.: 504 941 107 lub poprzez e-mail: projekt@km2.slask.pl.

 europejskie perspektywy logo

|
TEKA ABSOLWENTA – informacje o projekcie

Projekt adresowany jest do studentów ostatniego roku z niepełnosprawnością, jak również absolwentów z niepełnsoprawnością TEKA ABSOLWENTA – Technologia –Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia 

 teka mini