Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Praca dla opiekunek osób starszych w Niemczech

Firma Jani International rekrutuje do pracy w Niemczech opiekunki osób starszych. Zapewnia: legalne i stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, dodatkowe ubezpieczenie, pełną organizację i zwrot kosztów podróży, czas wolny ustalany indywidualnie z rodziną, oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wyjeżdzających. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z biurem regionalnym pod numerami telefonów: 725 248 935, 575 754 440.

logo jani 2016 812x300

zadzwon do jani 1 e1499278805191

|
ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA – Lider HR 2018

ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA – Lider HR 2018 to ogólnopolski Program z obszaru human resources (HR). Jego celem jest upowszechniane oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi. Program adresowany jest do firm prowadzących swoją działalność na terenie Polski, dla których dbałość o warunki pracy i rozwój pracowników wpisana jest w strategię przedsiębiorstwa. Pracodawcy zainteresowani otrzymaniem rekomendacji w konkursie "Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2018" (HR) mogą dokonać zgłoszenia drogą mailową na adres: marketing@pup-swietochlowice.pl 

 lider HR 2018


Dodatkowe informacje

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 12 lutego do 14 lutego 2018 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3, lub drogą elektroniczną:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PUP-SWCE.
Nabór rozpoczyna się 12.02.2018 r. o godzinie 7:00 i kończy 14.02.2018 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

KFS


 nabór KFS

|
DOSTĘPNY PLAN SZKOLEŃ NA 2018 r. !

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach zaprasza do zapoznania się z PLANEM SZKOLEŃ NA 2018 ROK !

szkolenia 2018

|
UWAGA ! Rozpoczęliśmy realizację programu specjalnego "Praca się opłaca"

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy Świętochłowicach zapraszamy do udziału w Programie specjalnym „Praca się opłaca”. Celem programu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 11 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach. Grupą docelową programu jest 11 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, w tym m.in. osoby niepełnosprawne. W ramach programu założono zatrudnienie 11 uczestników programu w ramach robót publicznych  (na okres do 6 miesięcy) oraz wypłatę uczestnikom programu premii w wysokości 100 zł za każdy  przepracowany miesiąc w ramach robót publicznych, w którym nie zaistniała okoliczność nieobecności w pracy – element   specyficzny. 

praca sie oplaca mini

|
Praca w opiece w Niemczech

Firma Sentium prowadzi rekrutację do pracy w Niemczech na stanowisku: Opiekun/ka osób starszych w Niemczech. Zapewnia: legalną i bezpieczną pracę, wysokie zarobki i opłacony ZUS, bezpłatny dojazd, elastyczne terminy wyjazdów, ubezpieczenie, kursy językowe, opiekę i wsparcie profesjonalistów. Kontakt: 501 409 214, 77 438 01 08, ul. Kościuszki 23, 45-062 Opole, biuro@sentium.pl

sentium plakat mini

|
„Nie bądź NEET" - informacje o projekcie

Biuro projektu „Nie bądź NEET" zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie. „Nie bądź NEET” skierowany jest do: osób młodych w wieku 18-29lat, które dodatkowo spełniają następujące kryteria są: bezrobotnymi, nie pracującymi lub nieaktywnymi zawodowo (mogą być to osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy), nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkują na terenie województwa śląskiego. 

nie badz neet mini

|
„Barometr zawodów" 2018 miasto Świętochłowice

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka. Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się). Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców. Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw. Zapraszamy do korzystania z wyników!

 barometr ikona


barometr 2018