Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Maj 2018
Liczba bezrobotnych: 890
Stopa bezrobocia :
- POLSKA 6,1%
- ŚLĄSKIE 4,7%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,3%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Nowe zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców - ulotki

W związku z zmianami przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowal ulotki: 

Ulotka dla Pracodawcy pdf icon
Ulotka dla cudzoziemca (PL) pdf icon
Ulotka dla cudzoziemca (EN) pdf icon
Ulotka dla cudzoziemca (UA) pdf icon
Ulotka dla cudzoziemca (RU) pdf icon

zatrudnianie cudzoziemcow


zatrudnianie cudziemców
ZMIANY


WNIOSKI
do pobrania


|
Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy

W związku z aktualnie obowiązującą procedurą dotyczącą zasad rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy oraz planowaną od dnia 01.01.2018r. zmianą obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, informujemy że oświadczenia na obecnie obowiązujących zasadach będą rejestrowane do dnia 22.12.2017 r.

info green

|
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach nieczynny 5 stycznia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 stycznia 2018 r. (piątek) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach będzie nieczynny w zamian za przypadające 6 stycznia 2018 r. Święto Trzech Króli (sobota).

info green

|

boze narodzenie 2017

|
„Zwolnieni ponownie zatrudnieni” - informacje o projekcie

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Zwolnieni ponownie zatrudnieni”, skierowanym do osób zamieszkujących i pracujących na terenie województwa śląskiego zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia, zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

zwolnieni zatrudnieni

|
"Eurobiznes" - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prowadzi rekrutację od projektu „Eurobiznes”. Uczestnikami mogą zostać osoby ze Świętochłowic, które ukończyły 30 rok życia i są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. CIS zaprasza osoby, które mają pomysł na biznes, ale brakuje im funduszy na jego realizację. W projekcie może uczestniczyć tylko 12 osób. Osoby objęte wsparciem wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach, a także będą mogły skorzystać z porad fachowców w różnych dziedzinach związanych z prowadzeniem swojej firmy. Oprócz dofinansowania do działalności gospodarczej uczestnicy będą mieli możliwość sfinansowania wsparcia pomostowego. Rekrutację prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30, tel. 32 24 555 24, e-mail: cis.swietochlowice@gmail.com

eurobiznes 2018 mini

|
Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego"

Ruszył nabór do projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" realizowanego przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które prowadzą działalność na terenach rewitalizowanych Subregionu Centralnego województwa śląskiego i są zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych dla swoich pracowników oraz dla kadry zarządzającej, w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych. Wnioski można składać w Punkcie Obsługi Klienta w Gliwicach ul. Bojkowska 37 budynek 4 pok. 122. Wszelkie niezbędne informacje dot. powyższego projektu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie http://psf.gapr.pl/#dokumenty lub pod Infolinią kom: 534-657-310.

 psf gapr mini 


ulotka

|
„Europejskie Dni Pracodawcy" w PUP Świętochłowice - fotorelacja camera1600

Wzmocnienie współpracy z pracodawcami odgrywa kluczową rolę w realizacji przez publiczne służby zatrudnienia efektywnych działań na rzecz rynku pracy. Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie mające na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy pracodawcami a publicznymi służbami zatrudnienia. Do zainicjowanej przez Sieć Europejskich Służb Zatrudnienia inicjatywy, przyłączył się też Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach organizując dzień otwarty dla pracodawców. Celem wydarzenia było przede wszystkim podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie usług oferowanych przez PUP oraz umocnienie relacji z lokalnymi przedsiębiorcami.

 edp mini