Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Maj 2017
Liczba bezrobotnych: 1055
Stopa bezrobocia (kwiecień) :
- POLSKA 7,7 %
- ŚLĄSKIE 6,2 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,9 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
"Solidny Pracodawca Roku" - ogólnopolski konkurs

Solidny Pracodawca Roku to nagroda stanowiąca potwierdzenie klarowności oraz rzetelności działania firm, co niesie za sobą łatwiejsze nawiązywanie współpracy biznesowej oraz przewagę nad konkurencją w różnego rodzaju przetargach oraz konkursach. Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie podmiotów gospodarczych, które prowadzą wzorcową politykę personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i świadczonych usług. Pracodawcy zainteresowani otrzymaniem rekomendacji w konkursie mogą dokonać zgłoszenia drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 solidny pracodawca 2016


o programie

|
Zapraszamy do udziału w programie specjalnym „Wyjdź z cienia III”

Celem programu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 5 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, dla których ustalono III profil pomocy. W ramach programu zaplanowano udział w szkoleniu Konserwator zieleni. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy zatrudnieni zostaną w ramach robót publicznych. Dodatkowo w programie przewidziano zakup biletów na dojazd do miejsca zatrudnienia oraz środki finansowe na zakup stroju roboczego. Szczegółowych informacji dotyczących udziału w programie udzielają doradcy klienta. Okres realizacji programu: 01.03.2017-31.12.2017.

 wyjdz 2017 mini

|
Projekt Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II
Fundacja Rozwoju Śląska zaprasza do skorzystania z programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II". „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" to program rządowy uruchomiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Informacje i kontakt

 wsparcie II

|
"Sięgnij po dotację na własną działalność" - informacje o projekcie
Projekt „SIĘGNIJ PO DOTACJE NA WŁASNĄ DZIAŁANOŚĆ” jest organizowany przez LEVEL Sp. z o.o., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, spełniających łącznie następujące warunki: ukończyły 50 rok życia (osoby, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 50 r.ż.); zamieszkują na terenie jednego z 4 powiatów województwa śląskiego, tj.: m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Świętochłowice, m. Chorzów. zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą (adres/siedziba zakładu głównego działalności) na terenie województwa śląskiego; są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo/biernymi zawodowo.

 account profile user icon 9

|
„(Nie)pełnosprawni w swojej firmie” - przedłużenie naboru

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. informuje, iż nabór uczestników i uczestniczek do projektu „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie” został wydłużony do dnia 22 lutego 2017r. Informacja o przedłużeniu naboru znajduje się na naszej stronie internetowej: http://gapr.pl/news_pl_324.html 

gapr

|
UWAGA ! Rozpoczęliśmy realizację projektu RPO !

Zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (III)”. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach jako bezrobotni, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

 aktywizacja 30 plus 2017 mini

|
UWAGA ! Rozpoczęliśmy realizację projektu PO WER !

Zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (III)". Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy oraz należących do kategorii NEET. 

 aktywizacja osob mlodych 2017 mini

|
Praca sezonowa w Hiszpanii
Hiszpańska sieć hoteli IBEROSTAR we współpracy z siecią Europejskich Służb Zatrudnienia EURES oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach ogłasza nabór do pracy na sezon letni 2017 dla animatorów sportowych i dziecięcych, instruktorów fitness, tancerzy/animatorów, artystów estradowych. Pracodawca poszukuje kandydatów, którzy znają język angielski na poziomie min. dobrym (mile widziana znajomość innych europejskich języków obcych) oraz posiadają praktyczne umiejętności lub/i wykształcenie związane ze sportem, tańcem/śpiewem oraz organizacją imprez dla dzieci oraz osób dorosłych.

 PLAKAT IBEROSTAR mini