Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Luty 2018
Liczba bezrobotnych: 998
Stopa bezrobocia (styczeń 2018):
- POLSKA 6,9%
- ŚLĄSKIE 5,3%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,2%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Oferty pracy w Niemczech dla wykwalifikowanych Opiekunek i Pielęgniarek 

HDOmedical sp. z o. o. świadczy usługi opieki dla osób starszych na terenie Polski oraz Niemiec. Firma prowadzi stały nabór Pielęgniarek/Pielęgniarzy i Opiekunek/nów osób starszych w Niemczech. Kandydatom oferuje: Legalne zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie + opłacone składki ZUS, Kartę A1 oraz Ubezpieczenie EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), Atrakcyjne wynagrodzenie, Pomoc w organizacji wyjazdu, Zwrot kosztów podróży - do 180 Euro, Bardzo dobre warunki mieszkaniowe i wyżywienie, Opiekę i wsparcie polskich Koordynatorów w Niemczech oraz biura w Warszawie, Wypłacane zaliczki już w pierwszych tygodniach pracy, Premie okolicznościowe. Wymagania: Minimum komunikatywna znajomość języka niemieckiego, Doświadczenie w opiece, Empatia, życzliwość, uczciwość, pogoda ducha, Mile widziane ukończone kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz prawo jazdy.

 hdomedical mini

|
SKORZYSTAJ ZE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO !
Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, potrafisz wykazać celowość szkolenia i spełniasz jeden z poniższych warunków: nie posiadasz kwalifikacji zawodowych; konieczna jest zmiana lub uzupełnienie kwalifikacji; utraciłeś zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie - MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO. Skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną następuje po złożeniu przez tę osobę wniosku wraz z uzasadnieniem celowości szkolenia. Dodatkowe informacje - 32 3462 712, 713, pok. 25.

 szkolenia 2017 mini

|
Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach informuje, że od dnia 18 września 2017 r. mieszkańcy Świętochłowic, którzy ukończyli 60 rok życia będą mogli bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie w Poradni POZ Szpitala Powiatowego przy ulicy Chorzowskiej 36. Darmowe szczepienia realizowane są dzięki środkom budżetu gminy Świętochłowice oraz Narodowego Funduszu Zdrowia (Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach). Szczepienia będą realizowane do 29 listopada 2017 r. a dodatkowe informacje można uzyskać w Poradni POZ w godzinach 8.00-18.00 lub pod numerem telefonu 32 621 95 04.

 zoz szczepienia

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 29 września do 3 października 2017 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 29.09.2017 r. o godzinie 7:00 i kończy 03.10.2017 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

 KFS nabor wrzesien 2017

|
Chcesz założyć firmę ? Skorzystaj z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej !
Masz pomysł na uruchomienie działalności gospodarczej na własny rachunek ? Skorzystaj z dotacji w ramach unijnego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (III)”. Wnioski o jednorazowe dofinansowanie mogą składać bezrobotni zarejestrowani w PUP Świętochłowice. Kwota o jaką można się ubiegać, wynosi 600 % przeciętnego wynagrodzenia ! Warto zaznaczyć, że przyznane środki nie podlegają zwrotowi. Jedynymi warunkami są: funkcjonowanie firmy przez rok od jej rozpoczęcia oraz nieskładanie w tym czasie wniosku o zawieszenie działalności. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 3462 714, 712, 713. ZAPRASZAMY !

dotacja popup mini 

|
Projekt Szlifowanie diamentów – Młodzież NEET z województwa Śląskiego brylantami rynku pracy – II edycja
Keystone Consulting Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie osoby młode, pozostające bez pracy, osoby z obszaru województwa śląskiego, w przedziale wiekowym od 18-29 lat zaliczające się do kategorii NEET (tzn. osoby bezrobotne – niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy lub osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się/nie szkoliły w okresie 4 ostatnich tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), należące w szczególności do jednej lub więcej z poniższych grup: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby pozostające bez pracy przez okres ponad 6 miesięcy. Więcej informacji można znaleźć tutaj

 szlifowanie diamentow

|
"Śląski Program Aktywizacji 30+"

Celem projektu "Śląski Program Aktywizacji 30+" jest aktywizacja zawodowa 130 osób o niskich kwalifikacjach, powyżej 30 r. ż., zamieszkujących województwo śląskie, osób chcących podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje poprzez szkolenie zawodowe w kierunku indywidualnie zdiagnozowanym z pomocą doradcy zawodowego i coacha pracy. W celu zdobycia doświadczenia oferuje się 3 miesięczne staże. Realizatorem projektu  jest  EMAT HRC.

emat 30plus mini

|
Targi Pracy z Agencją Zatrudnienia Randstad w Bytomiu

Agencja Zatrudnienia Randstad Sp. z o.o. w Bytomiu zaprasza do udziału w Targach Pracy, które odbędą się dnia 19 września 2017 r. o godzinie 12.00 na ulicy Strzelców Bytomskich 1 w Bytomiu. Na targach przedstawiciele agencji przedstawią aktualne oferty pracy oraz doradzą jak odnaleźć się na obecnym rynku pracy.

randstad targi mini