Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Maj 2017
Liczba bezrobotnych: 1055
Stopa bezrobocia (kwiecień) :
- POLSKA 7,7 %
- ŚLĄSKIE 6,2 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,9 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 28 do 30 marca 2017 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3, pokój nr 8 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 28.03.2017 r. o godzinie 7:00 i kończy 30.03.2017 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

 KFS nabor 2017 mini

|
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: opiekun/opiekunka w żłobku

Fundacja Pozytywne Inicjatywy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji opiekunki/opiekuna w żłobku w oparciu o umowę zlecenie/umowę o współpracy, w ramach projektu pn. „Pozytywne żłobki na Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

 logo Pozytywne Inicjatywy

|
Fotorelacja z kolejnej edycji wizyt gimnazjalistów u Pracodawców

Współpraca Gimnazjum nr 5, Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach z Pracodawcami przynosi niewątpliwie korzyści zarówno młodzieży szkolnej, jak i Pracodawcom. Atrakcyjną i efektywną formą wspomnianej współpracy są wizyty gimnazjalistów u lokalnych Pracodawców. Dzięki realizowanej inicjatywie najwięcej jednak uzyskują uczniowie, którzy nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także mają możliwość na bieżąco poznawania nowych rozwiązań i technologii stosowanych w danej branży.  Z kolei pracodawca ma możliwość pozyskania absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w swoim zawodzie. 

 gimnazjalisci 2016

|
„(Nie)pełnosprawni w swojej firmie” - przedłużenie naboru

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. będzie przeprowadzać dodatkowy nabór do projekt „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”. Planowane rozpoczęcie naboru: 6 marca 2017 r. Projekt jest skierowany w całości do osób z niepełnosprawnościami, które planują założyć własną działalność gospodarczą. Do projektu zostaną przyjęte 32 osoby (16 kobiet i 16 mężczyzn). Informacje: www.gapr.pl 

gapr

|
"Jadę na staż" - zaproszenie do udziału w projekcie
Fundacja Imago, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Powiatowy Urząd w Chorzowie, Ronal GmbH oraz Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH zapraszają do udziału w projekcie pn: "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 jade na staz mini

|
Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych. Pilnie poszukiwani są ochotnicy na turnus MAJ 2017 r. 

wku 2017 mini

|
Informacje o projekcie „Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki”
Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób o niskich kwalifikacjach, a w szczególności kobiet, osób po 50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. – 28 lutego 2018 r. Projekt jest realizowany pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

zainwestuj w siebie mini

|
"Nowa szansa-nowa praca" zaproszenie do udziału w projekcie
Trwa rekrutacja osób do projektu pt: "Nowa szansa-nowa praca", spełniających wymagania: w wieku 18-64 lat, zamieszkujących województwo śląskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, należących do wymienionych grup: bezrobotnych, którzy utracili pracę do 6 miesięcy zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, osób, które skorzystały z programu dobrowolnych odejść.

 diagno test