Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Luty 2018
Liczba bezrobotnych: 998
Stopa bezrobocia (styczeń 2018):
- POLSKA 6,9%
- ŚLĄSKIE 5,3%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,2%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)

Z inicjatywy Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w grudniu 2017 roku zostanie uruchomiony Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ). Wartością i kluczowym zadaniem Zakładu będzie prowadzenie szkoleń, rehabilitacja zawodowa i przygotowanie pracowników do pracy na otwartym rynku. ZAZ zatrudni pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności zapewniając stanowiska pracy dostosowane do indywidualnych możliwości pracownika. Będzie prowadzona działalność na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych i tym samym w sposób pozytywny wpływać będzie na politykę społeczną i ekonomiczną regionu.

 zaz logo

|
„Startuj z SPNT III” - informacje o projekcie

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprasza do udziału w projekcie ‘’Startuj z SPNT III’’. Celem projektu jest aktywizacja i uzyskanie do końca kwietnia 2019 roku samozatrudnienia przez 40 zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa śląskiego (w tym przez minimum 22 kobiety) i utrzymanie przez nich działalności przez okres minimum 12 miesięcy.

startuj mini

|
Informacja dotycząca zmiany rachunków bankowych

Od 1 października obowiązują nowe numery rachunków bankowych w  banku PKO BP SA:

POWER 50 1020 2313 0000 3102 0573 8432
RPO 28 1020 2313 0000 3102 0573 8440
FUNDUSZ PRACY 55 1020 2313 0000 3202 0573 8390
BUDŻET 50 1020 2313 0000 3402 0573 8382
KASA 40 1020 2313 0000 3502 0573 8416
ZIT 48 1020 2313 0000 3702 0573 8465
ZFŚS 53 1020 2313 0000 3502 0573 8473

 

 info green

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 16 października do 18 października 2017 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 16.10.2017 r. o godzinie 7:00 i kończy 18.10.2017 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

 KFS 2017 nabor 2 mini

|
Silesia 2017 On-line Job Day !
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza polskich pracodawców do udziału w internetowych targach pracy organizowanych w ramach sieci EURES pn. Silesia 2017 On-line Job Day, które odbędą się 26 października 2017 r. na stronie: https://www.europeanjobdays.eu/en/silesia-2017. Głównym celem targów jest wsparcie polskich pracodawców z wybranych branż w dotarciu do osób poszukujących pracy z innych państw Unii Europejskiej, w tym Polaków, którzy wyemigrowali do pracy za granicę i myślą o powrocie do kraju. Wydarzenie koncentruje się na branżach, w których polscy pracodawcy wykazują zainteresowanie zatrudnieniem obywateli z innych państw UE tj.: IT, transport i logistyka, księgowość i finanse, elektroniczna i telefoniczna obsługa klienta, branża metalowa, BPO (outsourcing procesów biznesowych). 

 silesia 2017 mini

|
Europejski Kongres MŚP
Jak zwiększyć zyski? Gdzie i kiedy promować swoją działalność? W jaki sposób zabezpieczyć interesy firmy? Jak współpracować z samorządem? Tego wszystkiego dowiedzą się uczestnicy Europejskiego Kongresu MŚP. W październiku (18-20) po raz siódmy odbędzie się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który pod dachem Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach zgromadzi przedstawicieli nauki, biznesu i samorządu. Współpraca tych trzech środowisk ma „Uwolnić biznes” i – dzięki realizacji ich postulatów – przyczynić się do lepszego rozwoju gospodarki. Organizatorem wydarzenia jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która od 27 lat zajmuje się promocją przedsiębiorczości i pobudza jej rozwój, jednocześnie stanowiąc miejsce dialogu i współpracy pomiędzy biznesem a administracją rządową i samorządową. Udział w Kongresie jest bezpłatny, wymaga jedynie rejestracji poprzez www.ekmsp.eu

 kongres logo 01

|
„Poszukiwany Specjalista” - informacje o projekcie
W związku z realizacją Projektu „Poszukiwany Specjalista” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej firma 4EDU sp. z o.o. zaprasza do uczestnictwa w niżej wymienionych BEZPŁATNYCH zawodowych kursach. Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (tj. powyżej 18 roku życia) mieszkających i/lub pracujących, BEZROBOTNYCH na terenie województwa śląskiego. 

Specjalisci 1 mini Specjalisci 2 mini

|
„SPNT z biznesem” - informacje o projekcie
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, informuje o realizacji projektu „SPNT z biznesem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy 60 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia (od dnia 30. urodzin) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z obszaru subregionu centralnego, prowadząca do zwiększenia ich szans na tym rynku i uzyskania przez nich samozatrudnienia do końca 04/2019 roku. 

SPNT mini