Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Maj 2018
Liczba bezrobotnych: 890
Stopa bezrobocia :
- POLSKA 6,1%
- ŚLĄSKIE 4,7%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,3%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
DOSTĘPNY PLAN SZKOLEŃ NA 2018 r. !

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach zaprasza do zapoznania się z PLANEM SZKOLEŃ NA 2018 ROK !

szkolenia 2018

|
UWAGA ! Rozpoczęliśmy realizację programu specjalnego "Praca się opłaca"

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy Świętochłowicach zapraszamy do udziału w Programie specjalnym „Praca się opłaca”. Celem programu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 11 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach. Grupą docelową programu jest 11 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach, w tym m.in. osoby niepełnosprawne. W ramach programu założono zatrudnienie 11 uczestników programu w ramach robót publicznych  (na okres do 6 miesięcy) oraz wypłatę uczestnikom programu premii w wysokości 100 zł za każdy  przepracowany miesiąc w ramach robót publicznych, w którym nie zaistniała okoliczność nieobecności w pracy – element   specyficzny. 

praca sie oplaca mini

|
Praca w opiece w Niemczech

Firma Sentium prowadzi rekrutację do pracy w Niemczech na stanowisku: Opiekun/ka osób starszych w Niemczech. Zapewnia: legalną i bezpieczną pracę, wysokie zarobki i opłacony ZUS, bezpłatny dojazd, elastyczne terminy wyjazdów, ubezpieczenie, kursy językowe, opiekę i wsparcie profesjonalistów. Kontakt: 501 409 214, 77 438 01 08, ul. Kościuszki 23, 45-062 Opole, biuro@sentium.pl

sentium plakat mini

|
„Nie bądź NEET" - informacje o projekcie

Biuro projektu „Nie bądź NEET" zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie. „Nie bądź NEET” skierowany jest do: osób młodych w wieku 18-29lat, które dodatkowo spełniają następujące kryteria są: bezrobotnymi, nie pracującymi lub nieaktywnymi zawodowo (mogą być to osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy), nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkują na terenie województwa śląskiego. 

nie badz neet mini

|
„Barometr zawodów" 2018 miasto Świętochłowice

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka. Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się). Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców. Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw. Zapraszamy do korzystania z wyników!

 barometr ikona


barometr 2018

|
PIT-11 za 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że od 17.01.2018 r. do 09.02.2018 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach pok. 3 istnieje możliwość osobistego odbioru deklaracji PIT-11 za 2017 r. Po upływie tego terminu deklaracje zostaną wysłane drogą pocztową.

 ikona informacja

|
Nowy numer konta dla wpłat dokonywanych z tytułu zatrudniania cudzoziemców

Szanowni Pracodawcy, z związku z obowiązkiem uiszczania opłat związanych ze złożeniem wniosku o wydanie zezwoleniem na pracę sezonową oraz złożoniem oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wyodrębiono specjalny numer konta bankowego. Opłatę należy uiszczać na niżej podane dane: Odbiorca: Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3, 41-600 Świętochłowice, Tytuł przelewu: Imię i nazwisko cudzoziemca wraz z nr paszportu, Numer konta: 65 1020 2313 0000 3202 0581 3482

Wysokość wpłaty wynosi:
1. W przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową – wpłata wynosi – 30 zł,
2. W przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń – wpłata wynosi – 30 zł,
3. W przypadku złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty – w wysokości – 30 zł.

 info green

|
Nabór studentów/uczniów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji w 2018 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że rozpoczął się nabór studentów/uczniów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji w 2018 roku. Komplet prawidłowo uzupełnionych dokumentów należy składać do 18.01.2018 r. 

 wup praca niemcy