Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Maj 2017
Liczba bezrobotnych: 1055
Stopa bezrobocia (kwiecień) :
- POLSKA 7,7 %
- ŚLĄSKIE 6,2 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,9 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Konsultacje z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 05.04.2017 r. ws. terminu zgłaszania kandydatur przez organizacje pozarządowe na członków Miejskiej Rady Pożytku Publicznego - czytaj więcej
Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 05.04.2017 r. - karta zgłoszenia kandydata na członka do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - czytaj więcej.

 herb swce

|
UWAGA ! Rozpoczynamy realizację projektu „Znajdź swoje miejsce” !

Informujemy, że z dniem 14 kwietnia br. rozpoczynamy realizację projektu „Znajdź swoje miejsce”. Jeśli masz powyżej 30 lat i  jesteś zainteresowany szkoleniem lub stażem to zapraszamy! Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 40 os. powyżej 30 r. ż pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach jako bezrobotni należących co najmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 r. ż., kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach poszukujący pracy i pozostający bez pracy na obszarach rewitalizowanych-ZIT SC w okresie 14.04.2017-31.08.2018 r.

 important

|
UWAGA ! Trwa nabór do projektu PO WER ! ZAPRASZAMY !

Zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (III)". Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy oraz należących do kategorii NEET. 

 aktywizacja osob mlodych 2017 mini

|
Oferta pracy firmy Smart HR - Księgowy/Księgowa

Smart-HR - Agencja Rekrutacyjna realizującą projekty rekrutacyjne poszukuje dla Klienta - dynamicznie rozwijającego się Biura Rachunkowego, mającego stabilną pozycję rynkową na stanowisku: Księgowa/Księgowy (KPiR) Miejsce pracy: Katowice. Oferta pracy

 Smart HR

|
Praca z EURESem - Twoim sukcesem ! Nabór do projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął II edycję projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem - Twoim sukcesem! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest kierowany dla osób powyżej 30 roku życia. Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej w aspekcie podjęcia pracy za granicą 56 osób (w tym min. 14 kobiet) z terenu woj.śląskiego pozostających bez zatrudnienia.

 eures praca

|
Informacja dotycząca list obecności dla beneficjentów projektów

Informujemy, iż na naszej stronie internetowej są do pobrania listy obecności dla uczestników/uczestniczek biorących udział w projekcie:„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (III)” Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Podziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego lub „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (III)” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

 info green


LISTY OBECNOŚCI

 

|
"Dzień Zmian" - zaproszenie na wydarzenie Agencji Pracy Tymczasowej Work&Profit

Chcesz zmienić swoją sytuację zawodową, ale do tej pory bałeś się podjąć jakiekolwiek działania? Potrzebujesz pomocy przy szukaniu pracy, która będzie dopasowana do Twoich obowiązków? Chcesz dowiedzieć się, jak działa Agencja Pracy Tymczasowej, kto w niej pracuje, na czym polega ten rodzaj zatrudnienia? Może potrzebujesz wsparcia w stworzeniu idealnego CV?. Agencja Pracy Work&Profit zaprasza 21 marca 2017 roku do biura regionalnego na specjalne wydarzenie! Gliwice, ul. Zwycięstwa 10, III piętro, pokój 302, godzina: 8:00-19:00 

dzien zmian
|
"Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy", "Szansa na lepsze jutro" - informacje o projektach

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji zaprasza do udziału w projektach: "Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy", "Szansa na lepsze jutro". Do projektu zaprasza osoby: powyżej 30 roku życia, bezrobotne, zamieszkałe teren woj. śląskiego. 

ulotka kwalifikacje ulotka szansa 2 ulotka szansa