Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Maj 2018
Liczba bezrobotnych: 890
Stopa bezrobocia :
- POLSKA 6,1%
- ŚLĄSKIE 4,7%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,3%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Absolwent" - informacje o programie

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem projektu „Niepełnosprawni na etacie, w ramach pilotażowego programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Projekt zakłada zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów uczelni oraz studentów ostatniego roku, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, miejsce zamieszkania, wiek i płeć. Uczestnicy, w ramach projektu, objęci zostaną wsparciem bezpośrednim i indywidualnym. Elementy zadania: indywidulane doradztwo zawodowe, trener pracy, warsztaty z autoprezentacji, warsztaty i szkolenia zawodowe, mentoring.

 absolwent

|
„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym"

Od wtorku 20 marca br. do 26 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Doradcy podatkowi  będą dyżurować pod telefonem komórkowym  513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca podatkowy będzie oddzwaniał na własny koszt. „Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym" to dziewiąta tego typu wspólna akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Samorządu Doradców Podatkowych - Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Wojciecha Saługi - Marszałka Województwa Śląskiego. 

 doradcy podatkowi niepenosprawnym mini

|
„Regionalne wsparcie-europejskie perspektywy" - informacje o projekcie

Od 1 lutego br. firma KM2 Sp. z o.o. SK realizuje projekt pn. „Regionalne wsparcie – europejskie perspektywy”. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 96 osób poprzez ich udział w kompleksowym wsparciu zawodowym. Projekt skierowany jest do bezrobotnych i biernych zawodowo osób zamieszkujących teren województwa śląskiego, w wieku od 30 do 64 roku życia, należących co najmniej do jednej z poniższych grup, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób powyżej 50 roku życia, kobiet oraz osób o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne lub średnie). W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy oraz 3 miesięcznych płatnych staży zawodowych (55 osób). Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie http://www.regionalnewsparcie-km2.pl/. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel.: 504 941 107 lub poprzez e-mail: projekt@km2.slask.pl.

 europejskie perspektywy logo

|
TEKA ABSOLWENTA – informacje o projekcie

Projekt adresowany jest do studentów ostatniego roku z niepełnosprawnością, jak również absolwentów z niepełnsoprawnością TEKA ABSOLWENTA – Technologia –Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia 

 teka mini

|
„RESTART” - informacje o projekcie

Fundacja Domena Rozwoju w Gliwicach oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zapraszają do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pn. „RESTART”. Celem głównym projektu jest nabycie nowych lub zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 30 osób - pracowników MŚP; przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu z terenu woj. śląskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez 18 uczestników projektu i rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 12 uczestników projektu do 30.06.2019.

 restart

|
Praca dla opiekunek osób starszych w Niemczech

Firma Jani International rekrutuje do pracy w Niemczech opiekunki osób starszych. Zapewnia: legalne i stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, dodatkowe ubezpieczenie, pełną organizację i zwrot kosztów podróży, czas wolny ustalany indywidualnie z rodziną, oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wyjeżdzających. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z biurem regionalnym pod numerami telefonów: 725 248 935, 575 754 440.

logo jani 2016 812x300

zadzwon do jani 1 e1499278805191

|
ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA – Lider HR 2018

ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA – Lider HR 2018 to ogólnopolski Program z obszaru human resources (HR). Jego celem jest upowszechniane oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi. Program adresowany jest do firm prowadzących swoją działalność na terenie Polski, dla których dbałość o warunki pracy i rozwój pracowników wpisana jest w strategię przedsiębiorstwa. Pracodawcy zainteresowani otrzymaniem rekomendacji w konkursie "Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2018" (HR) mogą dokonać zgłoszenia drogą mailową na adres: marketing@pup-swietochlowice.pl 

 lider HR 2018


Dodatkowe informacje

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 12 lutego do 14 lutego 2018 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3, lub drogą elektroniczną:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PUP-SWCE.
Nabór rozpoczyna się 12.02.2018 r. o godzinie 7:00 i kończy 14.02.2018 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

KFS


 nabór KFS