Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Przeciwdziałamy niepełnosprawności poprzez integrację” - projekt

Na podstawie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas od dnia 01.03.2018r. do 31.08.2019 r. realizuje projekt w ramach Poddziałania 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Przeciwdziałamy niepełnosprawności poprzez integrację”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zakłada objęciem wsparciem 24 osób z niepełnosprawnościami z miast: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Świętochłowice.

przeciwdzialamy niepelnosprawnosci mini

|
"Głucha Mama na rynku pracy" - Dzień Otwarty w WUP Katowice

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach włączył się w realizację działań na rzecz aktywizacji zawodowej głuchych kobiet realizowanych w ramach projektu "Głucha Mama na rynku pracy". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 28 czerwca br. w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (ul. Kościuszki 30) odbędzie się Dzień Otwarty.

glucha mama mini

|
„Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej”

04.06.2018 r. „Technopark Gliwice” rozpoczyna rekrutację do nowego projektu – „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej”. Projekt kierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych oraz absolwentów (do 1 roku od obrony) Politechniki Śląskiej, a jego głównym celem jest udział 60 Uczestników w 3-miesięcznych stażach w przedsiębiorstwach woj. śląskiego. Koszty stażu pokrywane są w ramach projektu.

technopark mini

|
Projekt "Związek pełnosprawny"

„Związek pełnosprawny”–aplikacja coachingowa wspierająca rodziców dzieci z niepełnosprawnością”, finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Aplikacja mobilna do testowania jest formą wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Jej zasadniczą rolą, jest wsparcie w podtrzymywaniu wzajemnej relacji partnerskiej pomiędzy rodzicami, pracy nad własnym związkiem i godzenia roli rodzica z rolą partnera. Korzystanie z powstałej aplikacji jest bezpłatne dla rodziców, ale też gwarantuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto dla pary za udział w przetestowaniu tego prototypowego rozwiązania. Jest to nowość na polskim rynku i jedyny w swoim rodzaju pomysł dedykowany tej grupie użytkowników. Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, (do 12.06.2018 r. wtorek). Więcej o innowacji społecznej i naszej działalności na: https://duzarzecz.com/

zwiazek pelnosprawny mini

|
Strefa Dobry Start-centrum edukacji Katowice zaprasza na bezpłatne kursy

Strefa Dobry Start – centrum edukacji Katowice zachęca do udziału w bezpłatnych kursach. W ramach projektu unijnego uczestnikom przysługuje również szkolenie z kompetencji miękkich pomagające odnaleźć się na dzisiejszym rynku pracy oraz spotkanie z doradcą zawodowym i coachingi z profesjonalnym trenerem. Po zakończeniu kursu organizator pomaga znaleźć satysfakcjonującą pracę każdemu uczestnikowi.

Strefa dobry Start 1

|
"Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją" - informacja o studiach podyplomowych

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe Specjalista ds. zarzadzania rehabilitacją. Studia finansowane są w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu) w partnerstwie z: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. 

logo uwr res

|
"Praca z Euresem - Twoim sukcesem"

Agencja pośrednictwa pracy Derksen Polska Sp. z o.o. poszukuje osób do pracy w Holandii w branży przemysłowej: zarówno pracowników wykwalifikowanych jak i na produkcję i do magazynów. Oferuje stały kontrakt i zarobki. Jeżeli masz skończone 30 lat i chcesz wyjechać do pracy za granicę, ale nie masz odpowiednich kwalifikacji: nie znasz języka, nie masz prawa jazdy lub uprawnień zawodowych, możesz wziąć udział w unijnym projekcie, którego agencja jest partnerem i podnieść za darmo swoje kwalifikacje, by wyjechać do pracy za granicę.

praca eures

|
Wizyty w zakładach pracy na lokalnym rynku pracy - fotorelacja camera1600

Gimnazjaliści po raz kolejny odwiedzili świętochłowickich Pracodawców w ramach kolejnej edycji przedsięwzięcia zapoczątkowanego w 2014 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach. Istotą tego projektu jest przede wszystkim pokazanie młodym ludziom stojącym przed wyborem dalszego profilu nauczania i zdobycia zawodu, jak ważne jest podejmowanie trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

gimnazjalisci 2016