Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat   Sierpień 2017
Liczba bezrobotnych: 1054
Stopa bezrobocia (lipiec) :
- POLSKA 7,1 %
- ŚLĄSKIE 5,6 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,4 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Informacja o przedłużeniu naboru do projektu "Sprawna firma"

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, informuje o przedłużeniu II edycji naboru do 20 sierpnia 2017 r., mającego na celu wyłonienie kolejnych 10 Uczestników Projektu „Sprawna firma” (5 kobiet i 5 mężczyzn).

sprawna firma mini

|
„Startuj z SPNT III” - informacja o projekcie

Projekt „Startuj z SPNT III” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w ramach Poddziałania 7.4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja i uzyskanie do końca kwietnia 2019 roku samozatrudnienia przez 40 zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa śląskiego (w tym przez minimum 22 kobiety) i utrzymanie przez nich działalności przez okres minimum 12 miesięcy.

startuj mini

|
ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” - informacje o projekcie

Od 01.06.2017 r firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński rozpoczęła na terenie województwa śląskiego realizację projektu ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

 znow aktywni mini

|
„Nowe kompetencje - nowa praca z SPNT” - informacja o projekcie

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, informuje o realizacji projektu „Nowe kompetencje- nowa praca z SPNT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 31 (19 Kobiet i 12 Mężczyzn) osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem, z terenu woj. śląskiego  prowadząca do znalezienia zatrudnienia oraz samozatrudnienia do końca 05.2019. 

 arl logo

|
"Aktywni Ślązacy-powrót na rynek pracy" - informacje o projekcie

Głównym celem projektu „Aktywni Ślązacy-powrót na rynek pracy” jest podniesienie zdolności do zatrudnienia przez 180 (min. 108 kobiet – w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, 72 mężczyzn) osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo – w tym min. 90 osób długotrwale bezrobotnych, min. 148 osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) i min. 36 osób w wieku 50 lat i więcej oraz min. 9 osób niepełnosprawnych – tj. grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz min. 29 osób biernych zawodowo, z obszaru województwa śląskiego (osób fizycznych uczących się lub zamieszkujących w województwie śląskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

 aktywni slazacy mini

|
"Kompetencje cyfrowe dla NEET", "Nowy Start – wsparcie śląskiej młodzieży"

Firma ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski współuczestniczy z Instytutem Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult sp. z o.o. z Lublina w realizacji dwóch projektów aktywizacji zawodowej współfinansowanych ze środków unijnych (w ramach 1.2.1 POWER) dla osób niepracujących w wieku 18-24 lata, w szczególności osób niepełnosprawnych: "Kompetencje cyfrowe dla NEET", "Nowy Start – wsparcie śląskiej młodzieży". Udział w projektach jest darmowy, a za okresy udziału w szkoleniu oraz stażu wypłacane są stypendia. Szkolenie w obydwu projektach trwa około 1 miesiąca, a następnie każdy uczestnik odbywa 3-miesięczny staż w firmie / instytucji, którą znajdzie we własnym zakresie lub pozyskanej przez nas bądź przez Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult.

 letowski consulting

|
,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!” - informacje o projekcie

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza osoby powyżej 30 roku życia, bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo, szczególnie: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku pow. 50 lat. do udziału w projekcie ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!”

 rynek pracy mini

|
„Sprzedaż – zbuduj strategię, którą wygrasz na rynku” – program młody przedsiębiorca w katowicach

Jak budować strategię sprzedażową i odnosić sukcesy na rynku? Jak skutecznie wyznaczać i realizować cele sprzedażowe oraz jak dobierać narzędzia i kanały sprzedaży? Już 20 lipca w  odbędzie się trzecia odsłona warsztatów z cyklu Akademii Marketingu i Sprzedaży w ramach Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach. Spotkanie organizowane w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach poprowadzi Grzegorz Kurzyp, doradca zarządu Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy za pośrednictwem strony http://bit.ly/AMIS3_20072017. Z uwagi na limit miejsc priorytet będą mieli Młodzi Przedsiębiorcy – właściciele i współwłaściciele, których firmy stowarzyszone są w RIG w Katowicach (więcej informacji: http://bit.ly/DolaczDoRIG).

 amis mini