Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Zaaplikuj do pracy w Infobusie Amazon !

Bus rekrutacyjny firmy Amazon odwiedzi Świętochłowice w sobotę 04.08.2018 i niedzielę 05.08.2018. Rekruterzy nowoczesnego centrum logistycznego będą czekać przy Centrum Handlowym Atrium (ul. Chorzowska 19) w godzinach 10.00 - 18.00. Poszukujący pracy będą mieli okazję poznać tam szczegóły oferty zatrudnienia pracy stałej, dodatkowej lub tymczasowej.

 infobusAmazon

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 1 sierpnia 2018 r. do 2 sierpnia 2018 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 01.08.2018 r. o godzinie 7:00 i kończy 02.08.2018 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

 KFS

|
 "Efekt motyla" - informacje o programie aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. śląskiego

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie pracy, posiadających III profil pomocy. Grupa docelowa to osoby niepełnosprawne. Uczestnicy projektu będą objęci pomocą doradcy zawodowego oraz psychologa.  Głównym celem projektu jest: zwiększenie szans na rynku pracy dzięki doradztwu zawodowemu, coachingowi, kursom zawodowym oraz stażom; Projekt jest dla osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnościami narządu wzroku, narządu słuchu i sprzężonymi;

 efekt motyla mini

|
„Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oferuje BEZPŁATNE doradztwo specjalistyczne, które realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 rops

|
Przedłużenie naboru wniosków o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach przedłuża nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów wydatkowania KFS w roku 2018 do dnia 20.07.2018 r. do godziny 15.00 (dotyczy wniosków składanych w formie papierowej i elektronicznej).

 KFS

|
"Niepełnosprawni na etacie" - informacje o projekcie

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem projektu „Niepełnosprawni na etacie, w ramach pilotażowego programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt zakłada zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów uczelni oraz studentów ostatniego roku, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, miejsce zamieszkania, wiek i płeć. Uczestnicy, w ramach projektu, objęci zostaną wsparciem bezpośrednim i indywidualnym. Elementy zadania: indywidualne doradztwo zawodowe, trener pracy, warsztaty z autoprezentacji, warsztaty i szkolenia zawodowe, mentoring, e-mail: projekt@absolwent.org 

baner absolwent mini

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 16 lipca 2018r. do 17 lipca 2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 16.07.2018 r. o godzinie 7:00 i kończy 17.07.2018 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

 KFS

|
Projekt "Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie"

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie, jako partner Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. W ramach programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie udzielane są niskooprocentowane (0,44% w skali roku, bez żadnych dodatkowych kosztów) pożyczki dla osób młodych – absolwentów, studentów ostatnich lat studiów oraz osób bezrobotnych. Pożyczka w ramach programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcieto obecnie ponad 92.000zł na uruchomienie i rozwój własnej firmy, które można uzyskać bez żadnych dodatkowych kosztów, aplikując drogą elektroniczną poprzez zatwierdzoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego platformę elektroniczną stworzoną i prowadzoną przez MFES.

mfes mini