Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Rekrutacja i selekcja pracowników” - informacja o szkoleniu

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza w dniu 15 listopada br. na szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników” realizowane w ramach Europejskich Dni Pracodawców, organizowanych przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracodawców, pracowników działów kadr oraz osób odpowiedzialnych za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, sala  nr 221 (II piętro), w godz.9.00-14.00.

 business coaching

 
PROGRAM SZKOLENIA
  • Rodzaje i etapy procesu rekrutacji.
  • Charakterystyka wybranych metod selekcji oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce.
  • Tworzenia profilu wymagań stanowiska pracy.
  • Analiza dokumentów aplikacyjnych kandydatów.
  • Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej - rola pierwszego wrażenia.
  • Obszary tematyczne, rodzaje i funkcje zadawanych pytań.
  • Analiza typowych błędów w ocenie kandydata.
  • Funkcjonowanie sieci EURES dla pracodawców.
  • Walidacja jako nowy sposób zdobywania kwalifikacji (prezentacja przedstawiciela Instytutu Badań Edukacyjnych)
Zapraszamy na prowadzone w formie warsztatowej szkolenie, w trakcie którego zaprezentowane zostaną  sposoby, metody i techniki prowadzenia rekrutacji i naboru pracowników, w tym m.in. źródła pozyskiwania pracowników, zasady tworzenia profilu wymagań dla stanowiska pracy, poszczególne etapy rekrutacji, analiza dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, techniki zadawania pytań, a także zasady funkcjonowania sieci EURES dla pracodawców. Szkolenie będzie stanowiło wsparcie dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym planowanie zatrudnienia i nabór pracowników. Przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z pozyskiwaniem pracowników, zaczynając od wyboru pomiędzy rekrutacją zewnętrzną i wewnętrzną, a kończąc na doborze odpowiednich metod oceny kandydatów.
 
Szkolenie jest bezpłatne
 
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres mzegarek@wup-katowice.pl do dnia 12 listopada br. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu 32/757 33 36. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.