Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
TEKA ABSOLWENTA – kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Projekt TEKA ABSOLWENTA Technologia-Efektywność Kompetencje-Aktywizacja realizowany jest przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której misją jest tworzenie przestrzeni umożliwiającej osobom niepełnosprawnym korzystanie z pełni przysługujących im praw obywatelskich. Projekt adresowany jest do osób, które: są mieszkańcami  jednego z 6 województw:  śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego,  podkarpackiego, pomorskiego,  wielkopolskiego, posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku absolwentów - posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu; są osobami pozostającymi bez zatrudnienia; nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

 teka absolwenta mini

 
W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. 
 
Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:
  • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych, w tym m.in. kurs prawa jazdy, kursy językowe, kursy projektowania graficznego,
  • sfinansowanie zdobycia uprawnień zawodowych, w tym m.in. licencja wyceny nieruchomości, uprawnienia elektryczne,
  • 3 miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym,
  • wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia.
Zapewniamy wsparcie trenera pracy, doradcy zawodowego, psychologa, prawnika. Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.
Więcej o projekcie www.fazon.pl 
 
Masz pytania zadzwoń: 512-471-997 lub napisz na adres: katowice@fazon.pl , tomasz.j.fazon@gmail.com