Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Świętochłowiccy przedsiębiorcy wyróżnieni podczas Europejskiego Kongresu MiŚP

W dniach 17-19 października 2018 odbywa się 8 edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Motywem przewodnim Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest mała i średnia przedsiębiorczość jako najważniejszy sektor polskiej gospodarki. W trakcie tych trzech dni o możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutują zarówno osobistości ze świata polskiej nauki, polityki i gospodarki, jak i delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.

 kongres 2018

 
Wydarzenie to jest już na stałe zapisane w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach włączył się w organizowane wydarzenie aktywnie reprezentując instytucję jako wystawca oraz jako uczestnik sesji panelowej „Rynek pracownika, perspektywy dla pracodawców”. Tematyka jaką poruszono w trakcie jego trwania dotyczyła mi. in: sztuki zarządzaniem pokoleniami, elastycznych form zatrudnienia, powodów emigracji zarobkowej Polaków, obcokrajowców na polskim rynku pracy, sytuacji na francuskim rynku pracy. Podczas trwania panelu świętochłowiccy przedsiębiorcy: Pan Jacek Ignaciuk reprezentujący firmę PHU Ignomex oraz Pani Agnieszka Wieczorek reprezentująca Biuro Rachunkowe, zostali wyróżnieni w kategoriach „5 lat po debiucie” oraz „Najlepszy debiut w biznesie”. Nagrodę w imieniu Pana Jacka Ignaciuka odebrała Dyrektor Powiatowego Urzędu w Świętochłowicach Pani Hanna Przewoźniak. Jesteśmy dumni z faktu, iż powyżsi przedsiębiorcy otrzymali środki na rozpoczęcie działalności ze środków finansowych naszego urzędu !

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz życzymy dalszych sukcesów !