Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (sierpień):
- POLSKA 5,8%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,1%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Spotkania informacyjno-doradcze z uczniami w ramach III Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego

W dniu 05.10.2018 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach odbyło się spotkanie informacyjno – doradcze z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Świętochłowicach w ramach III Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego na temat wymogów rynku pracy, zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz określania własnych zainteresowań zawodowych.

 dyzur doradcy baner

 
Celem spotkania było przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i ścieżki kształcenia, kształtowanie aktywnej postawy wobec własnego rozwoju zawodowego, promocja szkolnictwa zawodowego oraz prezentacja ofert szkół i współpracujących z nimi pracodawców. Ponad to przekazanie informacji na temat rynku pracy, zawodów deficytowych i nadwyżkowych, wymogów pracodawców oraz zorganizowanie ćwiczeń ułatwiających określenie zainteresowań i predyspozycji zawodowych. W dniu 06.10.2018 w godzinach od 9.00 do 12.00 w siedzibie Urzędu odbyły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, dzięki którym uczniowie stojący przed wyborem zawodu oraz ich rodzice mogli skorzystać z porady doradcy zawodowego.
 
Galeria zdjęć: