Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
WORK@PL - Targi Pracy on-line

Wojewódzkie Urzędy Pracy w Katowicach, Warszawie oraz Gdańsku organizują wydarzenie on-line w ramach sieci EURES pod nazwą WORK@PL, które odbędzie się 10 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 na platformie internetowej udostępnionej przez Komisję Europejską

 workpl mini

 
Głównym celem targów pracy jest wsparcie polskich pracodawców z wybranych branż oraz obywateli państw UE poszukujących pracy w Polsce, w tym Polaków, którzy wyemigrowali do pracy za granicę i myślą o powrocie do kraju. Wydarzenie koncentruje się na branżach, w których polscy pracodawcy wykazują zainteresowanie zatrudnieniem obywateli z innych państw UE tj.: IT, helpdesk, księgowość, telefoniczna i internetowa obsługa klienta, sprzedaż i marketing, BPO (outsourcing procesów biznesowych). 
 
Przedsięwzięcie jest skierowane do następujących grup odbiorców:
  • polskich pracodawców z ww. branż, którzy planują bezpośrednie zatrudnienie pracowników z państw UE/EOG i Szwajcarii, w tym polskich agencji zatrudnienia, które;
  • posiadają stosowny certyfikat uprawniający do prowadzenia tego typu działalności na terenie Polski oraz 
  • podczas wydarzenia zaprezentują oferty pracy tymczasowej, a miejscem wykonywania pracy będzie teren Polski;
  • polskich firm, które po założeniu konta wystawcy opublikują aktualne oferty pracy; 
  • obywateli UE/EOG lub Szwajcarii, w tym Polaków przebywających za granicą w tych państwach.

Wydarzenie jest okazją do promocji ofert pracy firm w całej Europie. Biorąc udział w Work@PL firma ma możliwość rejestracji konta wystawcy, zarządzania zamieszczonymi ogłoszeniami o pracę, a w dniu 10 października br. prowadzenia indywidualnych rozmów z kandydatami poprzez chat on-line. Dzięki temu pracodawca będzie miał szansę nawiązania kontaktu z kandydatami o różnych kompetencjach językowych i zawodowych oraz pozyskania odpowiednich pracowników. Ostateczny termin rejestracji polskich pracodawców upływa 28 września 2018 r.