Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (sierpień):
- POLSKA 5,8%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,1%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Projekt „Praca? Lubię to!”

Uczestnikom projektu oferuje się szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje i staż zawodowy. Projekt jest bezpłatny i kieruje konkretną pomoc w kierunku osób bezrobotnych i nie aktywnych zawodowo zamieszkujących w woj. śląskim (9 osób). Kryteria dla uczestników projektu: osoby bezrobotne – niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym długotrwale bezrobotne (przynajmniej 2 osoby), osoby bierne zawodowo w tym osoby niepełnosprawne (przynajmniej 2 osoby), w wieku 18-29 lat, zamieszkujące w woj.  śląskim.

 wcwr

 
Uczestnicy w ramach projektu „Praca? Lubię to!” przechodzą następującą ścieżkę wsparcia:
  • Identyfikacja potrzeb osoby młodej: 6h indywidualnych spotkań/ osobę/ średnio 3 spotkania
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe: średnio 6h/osobę/ średnio 3 spotkania
  • Indywidualne pośrednictwo pracy: średnio 8h/ osobę/ średnio 4 spotkania
  • Szkolenie zawodowe: grafik komputerowy  (96h) w tym stypendium szkoleniowe 8,53 zł brutto/ 1 h
  • Staże zawodowe: 3 miesiące (stypendium stażowe 1646 zł brutto za miesiąc)

Realizator projektu zapewnia zwrot kosztów dojazdu do kwoty śr. 10 zł za jeden dzień wsparcia, catering podczas szkolenia zawodowego, badania lekarskie i ubezpieczenie NNW podczas stażu.
Osoby które uczestniczyły w innym projekcie  muszą zachować karencję 4 tygodni pomiędzy zakończeniem udziału w projekcie, a rozpoczęciem udziału ww. projekcie.