Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (sierpień):
- POLSKA 5,8%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,1%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oferuje BEZPŁATNE doradztwo specjalistyczne, które realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 rops

 
Doradztwoobejmuje cztery zakresy tematyczne:
 
1. Zlecanie realizacji zadańpublicznych podmiotom ekonomii społecznej.
 
DORADCA PROWADZĄCY
Tomasz Pawłowski, mail: blog@trzeci.org  , tel. 691 275 411
 
2. Rewitalizacja obszarówzdegradowanych z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej.
 
DORADCA PROWADZĄCY
MariuszAndrukiewicz, mail: mariuszandrukiewicz@wp.pl , tel. 608 517 144
 
3. Rola ekonomii społecznej wprogramach rozwoju usług społecznych i rozwoju społecznego.
 
DORADCA PROWADZĄCY
Damian Hamerla,mail: damian@eduok.pl , tel. 603 369 099
 
4. Aspekty społeczne w zamówieniachpublicznych.
 
DORADCA PROWADZĄCY
Marcin Kępa, mail: kontakt@lexeconomica.eu , tel. 602 417 383
 
Adresatami doradztwa specjalistycznesą pracownicy jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego oraz ichjednostek organizacyjnych.
 
Więcej informacji na tematdoradztwa, w tym szczegółowy zakres tematyczny znajduje się na stronieinternetowej ROPS http://es.rops-katowice.pl/doradztwo-specjalistyczne-2018/ 
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 
ul. Modelarska 10 
40-142 Katowice
tel. 32 730 68 87
fax:32 730 68 69