Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
"Głucha Mama na rynku pracy" - Dzień Otwarty w WUP Katowice

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach włączył się w realizację działań na rzecz aktywizacji zawodowej głuchych kobiet realizowanych w ramach projektu "Głucha Mama na rynku pracy". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 28 czerwca br. w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (ul. Kościuszki 30) odbędzie się Dzień Otwarty.

glucha mama mini

 
Dzień Otwarty jest bardzo ważnym elementem projektu. Dzięki bezpośredniemu spotkaniu z Głuchymi Mamami, będzie okazja do wysłuchania ich opinii, uwag i doświadczeń związanych z rynkiem pracy, a także zaoferowania ciekawych prezentacji i przydatnych informacji. W czasie tych spotkań przedstawiona zostanie oferta Urzędu oraz prezentacja w PJM „Znajdź swoje mocne strony”, odbędzie się też dyskusja na temat problemów i barier na rynku pracy, z którymi spotykają się Głuche Mamy. W ciągu wszystkich wydarzeń obecny będzie tłumacz Polskiego Języka Migowego.