Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej”

04.06.2018 r. „Technopark Gliwice” rozpoczyna rekrutację do nowego projektu – „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej”. Projekt kierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych oraz absolwentów (do 1 roku od obrony) Politechniki Śląskiej, a jego głównym celem jest udział 60 Uczestników w 3-miesięcznych stażach w przedsiębiorstwach woj. śląskiego. Koszty stażu pokrywane są w ramach projektu.

technopark mini

 
Do projektu Organizator zaprasza:
 
przedsiębiorstwa, które chciałyby przyjąć na 3-miesięczne staże studentów studiów niestacjonarnych oraz absolwentów Politechniki Śląskiej, absolwentów Politechniki Śląskiej do 1 roku od obrony lub przyszłych absolwentów (w roku 2018/2019), studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej.
 
 
W ramach projektu Organizator oferuje:
  • 3-miesięczny staż dla Uczestników (wraz z comiesięcznym stypendium),
  • możliwość przeszkolenia stażysty w kursie specjalistycznym lub szkoleniach wraz z certyfikacją,
  • wynagrodzenie dla Opiekuna stażu,
  • koszty badań lekarskich i szkolenia BHP
  • koszty ubrania roboczego oraz ubezpieczenia NNW.
KONTAKT:
 
Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
Ul. Konarskiego 18C 44-100 Gliwice
Koordynator projektu: dr inż. Tomasz Czypszak tomasz.czyszpak@technopark.gliwice.pl  
Specjalista ds. realizacji projektu: Magdalena Antos magdalena.antos@technopark.gliwice.pl 
Tel. 32 335 85 13
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.