Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (sierpień):
- POLSKA 5,8%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,1%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Strefa Dobry Start-centrum edukacji Katowice zaprasza na bezpłatne kursy

Strefa Dobry Start – centrum edukacji Katowice zachęca do udziału w bezpłatnych kursach. W ramach projektu unijnego uczestnikom przysługuje również szkolenie z kompetencji miękkich pomagające odnaleźć się na dzisiejszym rynku pracy oraz spotkanie z doradcą zawodowym i coachingi z profesjonalnym trenerem. Po zakończeniu kursu organizator pomaga znaleźć satysfakcjonującą pracę każdemu uczestnikowi.

Strefa dobry Start 1

 
Aktualne rekrutacje do projektów: 
 
I. "Młodość to atut - nie przeszkoda" - dla studentów studiów niestacjonarnych i osób nie uczących się jpg
 
W ramach projektu odbywają się:
 • kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (opiekunka osób starszych, spawacz, magazynier, wózki widłowe kucharz, pracownik biurowy, marketing internetowy i wiele innych)
 • 3-miesięczne płatne staże
 • rozmowa z doradcą zawodowym
 • szkolenie z kompetencji interpersonalnych i metod aktywnego poszukiwania pracy
 • coaching
Uczestnikiem projektu może zostać osoba:
 • bierna zawodowo (niezarejestrowana w Urzędzie Pracy)
 • do 29-go roku życia
 • mieszkająca w woj. śląskim
 • nie ucząca się w trybie stacjonarnym
 • nie szkoląca się (w ostatnich 4 tygodniach nie korzystająca z innego projektu).
II. "Zagraniczny staż - nowe możliwości" jpg
 
W ramach projektu odbywają się:
 • miesięczny kurs języka angielskiego w Katowicach
 • 2-miesięczny pobyt w Wielkiej Brytanii (Birmingham), podczas którego odbywa się min. 30-dniowy płatny staż w firmach wybranych przez partnera Brytyjskiego, na stanowiskach zgodnych z potrzebami i predyspozycjami Uczestnika Projektu
 • 3-miesięczny płatny staż lub wybrany kurs kwalifikacyjny po powrocie do kraju.
Uczestnikiem projektu może zostać osoba:
 • w przedziale wiekowym 18-35 lat (decyduje data przystąpienia do projektu)
 • zamieszkująca woj. śląskie
 • bezrobotna lub bierna zawodowo
 • nie uczestnicząca w kształceniu formalnym (np. szkoła ponadgimnazjalna czy studia wyższe)
 • nie szkoląca się (w ostatnich 4 tygodniach nie korzystająca z innego projektu).
II. Czas na zmiany - program aktywizacji osób bezrobotnych jpg
 
W ramach projektu odbywają się: 
 • kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (spawacz, kucharz, opiekunka osób starszych, pracownik biurowy, kadry i płace, marketing internetowy, oraz wszystkie, których zażyczy sobie uczestnik pod warunkiem, że kończą się egzaminem i dostaje się po nich odpowiedni certyfikat potwierdzający nowe umiejętności)
 • rozmowa z doradcą zawodowym 
 • szkolenie z kompetencji interpersonalnych 
 • coaching
Uczestnikiem projektu może zostać osoba:
 • bierna zawodowo lub bezrobotna chcąca podjąć pracę
 • od 30-go roku życia
 • mieszkająca w woj. śląskim
 • nie szkoląca się (w ostatnich 4 tygodniach nie korzystająca z innego projektu)
 • mająca wykształcenie maksymalnie średnie. 
Kontakt: 
 
513-969-884