Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (sierpień):
- POLSKA 5,8%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,1%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W TARGACH PRACY !!

Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach składają serdeczne podziękowania wszystkim Wystawcom i Odwiedzającym tegoroczne Targi Pracy. W przedsięwzięciu wzięło udział 77 wystawców. Zorganizowane po raz kolejny Targi Pracy były dla Pracodawców okazją do zaprezentowania swojej Firmy, aktualnych ofert pracy oraz znalezienia odpowiednich pracowników, przede wszystkim dzięki bezpośredniemu kontaktowi z osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia.

 targi 2018 logo

 
Wydarzenie to było również szansą dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na znalezienie zatrudnienia w kraju lub za granicą, uzyskanie informacji o możliwości podniesienia lub zmiany kwalifikacji, nabycie kompetencji w zakresie kontaktów interpersonalnych czy też pozyskanie wiedzy dla chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i innymi wystawcami daje realną szansę na znalezienie pracy. Bezpłatnych porad prawnych udzielali eksperci Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 
Galeria zdjęć: