Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”

Fundacja Rozwoju Śląska realizuje program „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, w którym Fundacja pełni rolę Pośrednika Finansowego w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ramach programu można skorzystać ze wsparcia pożyczkowego na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsc pracy.

pierwszy biznes mini

 
Celem programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II” realizowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest rozwój przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie niskoprocentowych pożyczek połączone ze wsparciem merytorycznym w formie doradztwa i szkoleń. Program skierowany jest do osób absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku studiów oraz osób bezrobotnych.

Szczegółowe informacje, dokumenty aplikacyjne oraz dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej http://fundacja.opole.pl/728/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii.html