Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA – Lider HR 2018

ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA – Lider HR 2018 to ogólnopolski Program z obszaru human resources (HR). Jego celem jest upowszechniane oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi. Program adresowany jest do firm prowadzących swoją działalność na terenie Polski, dla których dbałość o warunki pracy i rozwój pracowników wpisana jest w strategię przedsiębiorstwa. Pracodawcy zainteresowani otrzymaniem rekomendacji w konkursie "Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2018" (HR) mogą dokonać zgłoszenia drogą mailową na adres: marketing@pup-swietochlowice.pl 

 lider HR 2018


Dodatkowe informacje

 
Głównym kryterium wyboru laureatów Programu jest szeroko rozumiana jakość zatrudnienia, w skład której wchodzą m.in. takie czynniki jak:
  • przestrzeganie prawa pracy
  • przestrzeganie przepisów BHP
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników
  • dynamika rozwoju kadry
  • reputacja podmiotu gospodarczego
  • dynamika zatrudnienia
  • system motywacyjny
  • społeczna odpowiedzialność biznesu