Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Nie bądź NEET" - informacje o projekcie

Biuro projektu „Nie bądź NEET" zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie. „Nie bądź NEET” skierowany jest do: osób młodych w wieku 18-29lat, które dodatkowo spełniają następujące kryteria są: bezrobotnymi, nie pracującymi lub nieaktywnymi zawodowo (mogą być to osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy), nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkują na terenie województwa śląskiego. 

nie badz neet mini

 
W ramach projektu będą:
  • szkolenia „szyte na miarę” wg predyspozycji kandydata
  • płatne 3-miesięczne staże zawodowe dla każdego uczestnika
  • stypendium stażowe wynosić będzie 1850 zł brutto/ miesiąc
  • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  • indywidualny coaching motywacyjny

Dodatkowo organizator zapewnia:

  • dodatek relokacyjny dla 20 osób-jednorazowe wsparcie 5000zł.
  • zwrot kosztów dojazdu
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  • stypendium szkoleniowe
  • catering

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie skontaktuj się :

Biuro projektu: ul. Młyńska 5/3 Katowice, Tel. 507-153-337, e-mail: niebadzneet@los.lublin.pl