Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Zwolnieni ponownie zatrudnieni” - informacje o projekcie

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Zwolnieni ponownie zatrudnieni”, skierowanym do osób zamieszkujących i pracujących na terenie województwa śląskiego zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia, zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

zwolnieni zatrudnieni

 
W ramach projektu proponujemy dwie ścieżki wsparcia (jedna do wyboru)
 
A) Ścieżka szkoleniowa – daje możliwość podniesienia lub zmiany kwalifikacji.
 • Doradztwo zawodowe z przygotowaniem IPD.
 • Poradnictwo psychologiczne.
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności
 • zawodowe połączone ze stypendium szkoleniowym.
 • Płatne 3-miesięczne staże zawodowe.
 • Pośrednictwo pracy.
B) Ścieżka dotacyjna – jeśli chcesz spróbować swoich sił we własnym biznesie.
 • Doradztwo zawodowe z przygotowaniem IPD.
 • Poradnictwo psychologiczne.
 • Wsparcie szkoleniowo – doradcze na rozpoczęcie
 • działalności gospodarczej.
 • Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie
 • działalności.
 • Bezzwrotne wsparcie pomostowe finansowe i doradcze.

KONTAKT

699 670 307
e-mail: zpz@mcdk.info.pl