Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
"Eurobiznes" - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prowadzi rekrutację od projektu „Eurobiznes”. Uczestnikami mogą zostać osoby ze Świętochłowic, które ukończyły 30 rok życia i są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. CIS zaprasza osoby, które mają pomysł na biznes, ale brakuje im funduszy na jego realizację. W projekcie może uczestniczyć tylko 12 osób. Osoby objęte wsparciem wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach, a także będą mogły skorzystać z porad fachowców w różnych dziedzinach związanych z prowadzeniem swojej firmy. Oprócz dofinansowania do działalności gospodarczej uczestnicy będą mieli możliwość sfinansowania wsparcia pomostowego. Rekrutację prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30, tel. 32 24 555 24, e-mail: cis.swietochlowice@gmail.com

eurobiznes 2018 mini

 
Celem głównym projektu "Eurobiznes" jest wzrost aktywności zawodowej poprzez tworzenie warunków rozwoju własnej DG w oparciu o kompleksowe wsparcie dla 12 os. (min. 6K) w wieku powyżej 30 r.ż. bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na terenie m. Świętochłowice w woj. śląskim należących co najmniej do jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w okresie od 09.2017-03.2019r.