Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Styczeń 2018
Liczba bezrobotnych: 1008
Stopa bezrobocia (grudzień 2017):
- POLSKA 6,6%
- ŚLĄSKIE 5,2 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,1 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Europejskie Dni Pracodawcy" w PUP Świętochłowice - fotorelacja camera1600

Wzmocnienie współpracy z pracodawcami odgrywa kluczową rolę w realizacji przez publiczne służby zatrudnienia efektywnych działań na rzecz rynku pracy. Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie mające na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy pracodawcami a publicznymi służbami zatrudnienia. Do zainicjowanej przez Sieć Europejskich Służb Zatrudnienia inicjatywy, przyłączył się też Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach organizując dzień otwarty dla pracodawców. Celem wydarzenia było przede wszystkim podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie usług oferowanych przez PUP oraz umocnienie relacji z lokalnymi przedsiębiorcami.

 edp mini

 
Galeria zdjęć: