Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Styczeń 2018
Liczba bezrobotnych: 1008
Stopa bezrobocia (grudzień 2017):
- POLSKA 6,6%
- ŚLĄSKIE 5,2 %
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 8,1 %

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Krajowe seminarium informacyjne - Interreg Region Morza Bałtyckiego

W związku z otwarciem trzeciego naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego Ministerstwo Rozwoju serdecznie zaprasza do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym, które odbędzie się 30 listopada 2017 r. w Warszawie. Podczas sesji plenarnej omówione zostaną zasady udziału w projektach i zakres tematyczny naboru. Przedstawione zostaną również projekty już korzystające z dofinansowania programu. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jakie rodzaje wydatków można ponosić w projektach. Beneficjenci trzech projektów transnarodowych: InnoFruit, BaltS@nior, Baltic TRAM podzielą się swoimi doświadczeniami z udziału w projektach transnarodowych. 

 interreg seminarium

 
Warunkiem złożenia wniosku projektowego w obecnym naborze jest skonsultowanie pomysłu na projekt ze Wspólnym Sekretariatem programu. W trakcie seminarium stworzona zostanie okazja do indywidualnego omówienia pomysłu na projekt w Polsce, bez konieczności podróżowania do siedziby sekretariatu w Rostocku. Uwaga: liczba możliwych do przeprowadzenia konsultacji jest ograniczona.

Warunki skorzystania z konsultacji pomysłu na projekt, program spotkania oraz możliwość rejestracji on line zawiera strona: http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/krajowe-seminarium-informacyjne-na-temat-3-naboru-projektow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-30112017/