Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Aktywność kluczem do sukcesu- program aktywizacji zawodowej”

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywność kluczem do sukcesu-program aktywizacji zawodowej.” Celem głównym projektu jest podwyższenie zdolności do zatrudnienia minimum  90% ze 144 osób (87 kobiet i 57 mężczyzn) po 30 roku życia,  bezrobotnych lub biernych zawodowo należących do grupy docelowej projektu poprzez indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodową. Grupę docelową stanowić będą osoby bezrobotne i bierne zawodowo po 30 roku życia, zamieszkujące obszar województwa śląskiego, należące co najmniej do jednej z poniższych grup, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

 aktywnosc kluczem mini

 
Cel projektu będzie realizowany w okresie od 01 września  2017 do 30 czerwca 2018 r. Planowane rezultaty:
 • min. 35% Uczestników Projektu nabędzie kwalifikacje zawodowe,
 • min. 55% Uczestników Projektu  zostanie zatrudnionych lub samozatrudnionych.
Formy wsparcia przewidziane w projekcie: 
 • identyfikacja potrzeb z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe z certyfikacją:
 • Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych
 • Sortowacz/ka odpadów
 • Specjalista/ka ds. pozyskiwania finansowania na technologie przyjazne środowisku
 • Specjalista/ka ds. marketingowych kampanii ekologicznych
 • Doradca ds. efektywności zużycia energii
 • Monter/ka pomp ciepła
 • Monter/ka instalacji fotowoltaicznych
 • staż zawodowy
Wartość projektu: 1 492 087,58 PLN
 
Wkład Funduszy Europejskich: 1 268 274,44 zł PLN
 
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
KONTAKT:
 
„Aktywność kluczem do sukcesu.”
tel.: 573-428-300