Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (sierpień):
- POLSKA 5,8%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,1%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - fotorelacja camera1600

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw przeszedł już do historii. Tegoroczna, edycja Kongresu realizowana była pod hasłem „Uwolnić biznes”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli biznesu, nauki i samorządu. Uczestnicy kongresu mieli okazję by wspólnie, podczas wielu paneli, a także sesji plenarnych, dyskutować o współpracy na linii biznes – nauka – samorząd. Partnerem Specjalnym kongresu był między innymi Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach. Owocem zaangażowania Urzędów Pracy województwa śląskiego we współpracę na rzecz regionalnego rynku pracy, kształcenia zawodowego oraz promocji idei samorządu gospodarczego, było wręczenie Pani Dyrektor Hannie Przewoźniak Tytułu Honorowego Członka Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 

 kongres logo 01

 
Tytułem tym zostali wyróżnieni również inni Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy, którzy podpisali Umowę Partnerstwa Lokalnego. Wyróżnienia wręczano 18 października br. w dniu inauguracji VII Europejskiego Kongresu MŚP. Panel dotyczący rynku pracy pt. „Praca 4.0, czyli wyzwania stawiane rynkowi pracy” odbył się w drugim dniu Kongresu tj. 19 października br. Zaproszeni eksperci omawiali kwestie dotyczące obecnych wyzwań stawianych przed przedsiębiorcami ale również i możliwości jakie czekają na firmy chcące skorzystać ze wsparcia w ramach środków finansowych zarówno krajowych jak i unijnych. Poruszono również kwestię zmian koniecznych do wprowadzenia w ustawodawstwie, celem dostosowania obecnej oferty do potrzeb zgłaszanych przez reprezentantów strony, zarówno popytowej jak i podażowej, rynku pracy. Dyskusja zakończyła się wyróżnieniem kilku śląskich firm, w dwóch kategoriach: „Najlepszy debiut w biznesie” oraz „5 lat po debiucie”, w ramach konkursu, dla osób które założyły działalność gospodarczą ze środków Urzędu Pracy. Wyróżnienia wręczał gość specjalny, którym był Minister Stanisław Szwed.

Zdjęcia z wręczenia dyplomów Honorowego Członka Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach dla Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa śląskiego.

Galeria zdjęć: