Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (sierpień):
- POLSKA 5,8%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,1%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
"Program wyrównywania różnic między regionami III"

W związku z przyjęciem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Katowicach procedur realizacji .„Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku, Urząd Miejski w Świętochłowicach informuje, że do dnia 30.11.2017 r. istnieje możliwość składania przez projektodawców wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację wybranych obszarów programu (B, C, D, E, F i G) do samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca realizacji projektu. Przedmiotowe wnioski należy składać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 8.

 info red

 
Aktualne kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III" wraz z wnioskiem i zasadami wyboru, dofinansowania i rozliczenia projektów dotyczących obszarów programu B, C, D, E, F i G, można pobrać ze strony internetowej Funduszu www.pfron.org.pl w zakładce: Programy i zadania PFRON, Programy i zadania realizowane obecnie.