Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (sierpień):
- POLSKA 5,8%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,1%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)

Z inicjatywy Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w grudniu 2017 roku zostanie uruchomiony Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ). Wartością i kluczowym zadaniem Zakładu będzie prowadzenie szkoleń, rehabilitacja zawodowa i przygotowanie pracowników do pracy na otwartym rynku. ZAZ zatrudni pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności zapewniając stanowiska pracy dostosowane do indywidualnych możliwości pracownika. Będzie prowadzona działalność na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych i tym samym w sposób pozytywny wpływać będzie na politykę społeczną i ekonomiczną regionu.

 zaz logo

 
Do zadań realizowanych przez Zakład należeć będzie prowadzenie działalności o charakterze produkcyjno-usługowym: montażu kostek ceramicznych i elementów towarzyszących (prace monterskie), prace z zakresu szeroko rozumianej gastronomii oraz usług sprzątających. W zakładzie będą warunki do prowadzenia rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej, dzięki czemu poprawi to samodzielne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym. Stanowiska pracy oraz wszystkie pomieszczenia użytkowe będą dostosowane do potrzeb i możliwości niepełnosprawnych pracowników oraz przepisów i zasad BHP. 
 
W związku z powyższym ZAZ poszukuje uczestników chętnych i gotowych do podjęcia pracy w instytucji oraz pracowników obsługi.
 
Wymagania (uczestnik)
  • Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub w znacznym,
  • Wysoka motywacja do pracy i zaangażowanie.
Oferujemy: (uczestnik)
  • Zatrudnienie na umowę o pracę,
  • Szkolenia, 
  • Przyjazną atmosferę pracy. 
Adres powstającego ZAZ:
 
ul. Dąbrowskiego 55A
41-500 Chorzów
Organizator: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
tel. 32 241 11 13 wew. 21
kom. 603-790-606