Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Maj 2018
Liczba bezrobotnych: 890
Stopa bezrobocia (kwiecień 2018):
- POLSKA 6,3%
- ŚLĄSKIE 4,9%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,4%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Potwierdzone kwalifikacje zawodowe –Twoją szansą na lepsze jutro”
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu zaprasza do projektu "Potwierdzone kwalifikacje zawodowe–Twoją szansą na lepsze jutro”. W chwili becnej trwa rekrutacja dla osób, które chcą uzyskać tytuł MISTRZA w zawodach: cukiernik, fryzjer, kucharz, krawiec, elektryk, i innych. Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zgłaszających się z własnej inicjatywy, wyrażających chęć kształcenia i dalszego rozwoju zawodowego, zamieszkujących w województwie śląskim, bezrobotnych oraz pracujących nie posiadających własnej działalności gospodarczej.

plakat mistrz druk mini 

 
 Organizator projektu oferuje:
  • Egzaminy sprawdzające kończące się uzyskanym zaświadczeniem.
  • Egzaminy czeladnicze/mistrzowskie kończące się uzyskaniem dokumentu z legalizacją na terenie całej UE.
  • Uprawnienia na instruktora praktycznej nauki zawodu.
Aby zgłosić chęć uczestnictwa osoba zainteresowana musi uzupełnić lub pobrać formularz zgłoszeniowy – wstępny (zakładka „Dokumenty”) na stronie projektu www.mistrz.altum.pl odesłać mailowo lub pocztą na adres podany biura projektu.