Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Kwalifikacje, które dają pracę – kursy i kształcenie w formach szkolnych”
TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Kwalifikacje, które dają pracę – kursy i kształcenie w formach szkolnych”. Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub poziomu wykształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy u 735 dorosłych pracujących, uczących się lub zamieszkałych na obszarze województwa śląskiego.

 kwalifikacje teb

 
W ramach projektu zaplanowano realizację:
 • Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zakończonych państwowym egzaminem
 • Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z maturą
 • Szkoły Policealnej zakończonej państwowym egzaminem zawodowym
 • Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednej formie kształcenia.
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY i obejmuje:
 • kształcenie na wybranym kierunku
 • praktyki zawodowe (jeśli dotyczy)
 • podręczniki
 • zaświadczenie o udziale w projekcie
 • zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • egzamin państwowy potwierdzający nabyte kwalifikacje w przypadku kursów zawodowych i szkoły policealnej
 • egzamin maturalny w przypadku liceum dla dorosłych
Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.