Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. wraz z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno zapraszają do udziału w projekcie „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych 134 przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego poprzez poprawę kompetencji i/lub kwalifikacji 707 pracowników tych przedsiębiorstw zgodnie z ich potrzebami.

dofinansowanie

 
Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które:
  • prowadzą działalność na obszarze Subregionu Centralnego,
  • są zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych
  • prowadzą działalność na terenach rewitalizowanych.
Poziom dofinansowania
 
Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 000,00 zł.
 
Bliższe informacje o projekcie dostępne są u realizatora:
ul. Bojkowska 37 budynek 4 Maszynownia pok. 122, Gliwice
Tel. 534 657 310, (32) 461 29 14
Mail: psf.zit@gapr.pl