Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Życie zaczyna się po 30-tce! - informacje o projekcie
Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia bezrobotnych i biernych zawodowo osób powyżej 30 roku życia, w tym posiadających niskie kwalifikacje mieszkańców województwa śląskiego. Projekt obejmuje wsparcie szkoleniowe także dla kobiet.

zyciepo30 mini

 
1. Każdemu uczestnikowi projektu w pierwszej kolejności zapewnia się spotkanie z doradcą zawodowym, który określi jego mocne i słabsze strony oraz dopasuje indywidualną ścieżkę szkolenia w branży budowlanej.
2. Następnym etapem będzie udział w miesięcznym szkoleniu zawodowym. Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzyma dodatek szkoleniowy w wysokości 1.600 zł brutto (200 godzin szkolenia, po 8 zł brutto/godz.), jak również bezpłatny posiłek.
3. Po zakończeniu szkolenia 60% uczestników projektu będzie mogło, w zależności od chęci i zapotrzebowania, odbyć 3-miesięczne staże zawodowe w firmach budowlanych. Za udział w stażach przewidziane jest wynagrodzenie dla każdej osoby w wysokości 3.840 zł brutto (1.280 zł brutto miesięcznie), jak również codzienne bezpłatne posiłki.
4. Ponadto 60% osób biorących udział w stażu będzie mogło wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu na prawo jazdy kategorii B, łącznie z opłaconym badaniem lekarskim, egzaminem państwowym oraz 5 jazdami dodatkowymi. Ponadto, każdy uczestnik szkolenia na kategorię B otrzyma dodatek szkoleniowy w wysokości 240 zł brutto (za 30 godzin szkolenia) jak również bezpłatny posiłek na zajęciach.
5. Dla wszystkich uczestników projektu przewiduje się usługę w postaci poradnictwa zawodowego wraz z usługą aktywnego poszukiwania pracy.
6. Ostatnim etapem oferowanego wsparcia będzie znalezienie stałego zatrudnienia dla około 45% uczestników szkoleń.
 
Formularz dostępny na stronie www.osksilesia.pl Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 732-765-123, 537-345-123.